Hortikultur

Senast ändrad: 21 mars 2017

På Balsgård bedrivs idag strategisk och tillämpad forskning samt utvecklingsarbete inom genetik och växtförädling med särskilt fokus på frukt, bär och vedartade prydnadsväxter som rosor och klematis. Inom verksamheten ingår dessutom bevarande och nyttjande av genetiska resurser. Merparten av forskningsverksamheten är externt finansierad med medel från bl. a. olika forskningsfonder.

Vi lägger stor vikt vid växtgenetisk forskning inriktad mot växtförädling av frukt och bär. Egenskaper som sjukdomsresistens, uthållig produktion och innehåll av bioaktiva ämnen med positiva hälsoeffektproblemställningar rörande domesticering av frukt och bärväxter samt introduktion och selektion av vedartade prydnadsväxter. Forskningen omfattar även analys av genetisk variation beträffande morfologi, hortikulturellt viktiga egenskaper och DNA-markörer, identifikation av växtmaterial med genetiska markörer och analyser för optimering av genbanksmaterial, samt produktionsinriktad forskning på frukt och bär.

Dessutom arbetar vi med att bevara och utveckla en nationellt och internationellt intressant genbank för frukt och bär, som möjliggör såväl kort-siktiga som långsiktiga forsknings- och förädlingsprojekt. Växtmaterialet utgör en unik resurs för värdefulla egenskaper och inrymmer såväl traditionella som nya och forskningsaktiva frukt- och bärväxtslag, t.ex. en unik kollektion av härdiga havtorn och nypon.

Nyligen har vi även förstärkt vår verksamhet i riktning mot innovativ svensk livsmedelsproduktion. Genom att utveckla unika smaker, hälsomervärde och kvalitet kan inhemska produkter profileras mot marknaden. Målet är att vara en attraktiv och aktiv part i alliansen mellan olika aktörer i livsmedels-kedjan.  

Sidansvarig: fredrik.reslow@slu.se