Biodiverse

Senast ändrad: 20 juni 2017

Biodiverse är namnet på en tidskrift från Centrum för biologisk mångfald. Tidskriften tar upp aktuella händelser och trender i svensk och internationell naturvård, med fokus på hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Biodiverse startade 1996 och utkommer fyra gånger per år.

Biodiverse omslag nr 2-17Senaste numret

Nummer 1 i år har temat "Biodiversitet i centrum", där vi presenterar ett antal olik aforskningscentra med biologisk mångfald i sin verksamhet. Läs om BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate, GGBC - Gothenburg Global Biodiversity Centre, och Artdatabanken. CBM presenterar också, liksom de andra, sin organisation och forskning.

Läs nya numret på webben: www.biodiverse.se

 

Prenumera

Biodiverse 2015Att prenumerera på Biodiverse är gratis inom Sverige. Skicka ditt namn och adress till biodiverse@slu.se för att få tidningen till dig i brevlådan.

 

Biodiverseonline

Biodiverse finns också som webbtidning, på adressen www.biodiverse.se. Där kan man bläddra i tidningen som pdf, eller läsa varje artikel för sig. På webben publiceras också en artikel på engelska för varje nummer.

Ansvarig utgivare

Föreståndaren vid Centrum för biologisk mångfald.

Redaktörer

Nora Adelsköld 1996-1997
Anna Burman 1997-200
Anna Blomberg 200-2001
Håkan Tunón 2002-2004
Anna Maria Wremp (vik.) 2007-2008
Mats Hellmark (vik.) 2010
Oloph Demker 2005-2012
Hanna Eliasson 2012-2014
Annika Borg 2014-


Utgivningsbevis

Biodiverse har utgivningsbevis för periodisk tidskrift från PRV med nr. 21404.


Kontaktinformation

Tidningen Biodiverse från CBM:

Annika Borg, redaktör
Centrum för biologisk mångfald, SLU
annika.m.borg@slu.se, 018-67 12 12, 072-522 03 23

Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se