Mångfaldskonferensen

Senast ändrad: 09 januari 2017
mk17logo_highlightpuff.jpg

CBM har arrangerat Mångfaldskonferenser sedan 1998, varje år på ett aktuellt tema som knyter an till hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Varje år har vi varit på en ny plats i Sverige.

 

2017 års Mångfaldskonferens hålls den 4-5 oktober i Uppsala.
I år är temat SKOGSLANDSKAPET - en mångfald av mål och brukande.

Skogen ska räcka till mycket. Samhället har satt upp ambitiösa mål för
produktion, kulturmiljö- och naturvård, men det har visat sig vara
mycket svårt att nå målen. På mångfaldskonferensen 2017 ställer vi oss frågan om vi behöver nya styrmedel för att klara målen. Hur kan dessa styrmedel i så fall utformas, och hur kan ett landskapsperspektiv
implementeras i förvaltningen av skog?

Mångfaldskonferensen 2016 samlade ett hundratal personer och handlade om EKOSYSTEMTJÄNSTER. Dokumentation finns på konferensens webbsida. Gå till Mångfaldskonferensen 2016

 

Här kan du också hitta dokumentation från tidigare Mångfaldskonferenser.

Gå till tidigare Mångfaldskonferenser


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se