MK17: Skogslandskapet

Senast ändrad: 10 april 2017
mk17logo_highlightpuff.jpg

Skogslandskapet - en mångfald av mål och brukande. Det är titeln på 2017 års Mångfaldskonferens. Den 4-5 oktober kommer konferensen att äga rum i Uppsala.

Skogen ska räcka till mycket. Samhället har satt upp ambitiösa mål för produktion, kulturmiljö- och naturvård, men det har visat sig vara mycket svårt att nå målen. På mångfaldskonferensen 2017 ställer vi oss frågan om vi behöver nya styrmedel för att klara målen. Hur kan dessa styrmedel i så fall utformas, och hur kan ett landskapsperspektiv implementeras i förvaltningen av skog?

På denna webbsida kommer vi lägga upp mer information om konferensen under året.

Klicka här för att komma till tidigare mångfaldskonferenser.


Kontaktinformation