Så använder du Dyntaxa

Senast ändrad: 02 juni 2016
Dyntaxa.jpg

Ladda ner manual

Manual för användare av Dyntaxa

 

Sök och hitta namn

I Dyntaxa kan du få information om olika organismgrupper – exempelvis arter, släkten och familjer. Du kan söka på vetenskapliga och svenska namn, eller utforska hierarkin. Här finns också information om synonymer och ogiltiga namn.

Släktskap

I många fall återspeglar Dyntaxas hierarki faktiska släktskap, men man bör hålla i minnet att detta inte är databasens huvudsyfte. Ibland vet vi inte tillräckligt mycket om släktskap och klassificeringen blir då mer ett verktyg för att sortera och hitta information. Ibland görs också avsteg från släktskap för att behålla stabilitet och på så sätt underlätta kommunikation.

Geografisk utbredning och reproduktiv status

För alla arter finns angivet om de förekommer i Sverige samt om de reproducerar sig här. Ta inte för givet att alla arter i databasen är påträffade i landet. Ett ganska stort antal arter är med för att de tidigare (felaktigt) angivits som svenska, för att de har ett namn som felaktigt använts för en inhemsk art eller för att de hittats i något av våra grannländer.

 

Sök i Dyntaxa

Sökfunktionen du hittar på www.dyntaxa.seHär kan du bland annat att navigera hierarkin, jämföra (matcha) egna listor med Dyntaxas, exportera olika listor i Excel-format och få information om innehållsuppdateringar.

Hur många arter finns i databasen?

ArtDatabankens mål är att alla i Sverige påträffade organismer – med fokus på flercelliga – ska finnas representerade i Dyntaxa. Det ska finnas information om aktuella vetenskapliga namn, tidigare använda namn (synonymer) och klassificering.

I dagsläget innehåller Dyntaxa information om ca 63 000 arter (april 2012). Drygt 58 000 av dessa är svenska vilket motsvarar ungefär 95 % av de svenska arter vi känner till. Dessutom är ca 150 000 namn knutna till alla dessa taxa.

Referenser

Till varje taxon och varje namn har knutits en referens som anger varifrån uppgifterna är hämtade. Som regel hänvisas till expertsammanställningar av olika slag – publicerade eller informella – snarare än de publikationer där organismerna ursprungligen beskrivits. Om det inte finns några upphovsrättsliga hinder kan vi enkelt skicka över en kopia av en sådan fil som finns sparad digitalt.

 

Ordförklaringar

Taxon (pluralis: taxa) = en obestämd taxonomisk kategori, t.ex. art, släkte eller familj. Begreppet används främst när man inte vill eller kan specificera taxonomisk nivå, t.ex. om man refererar till flera nivåer – som art, underart och varietet – samtidigt.

Taxonomi Vetenskapen om indelning/klassificering av organismer i taxa. Forskare som beskriver och namnger arter kallas taxonomer. Många taxonomer arbetar med regionala fauna- och florabeskrivningar, som innehåller bestämningsnycklar och information om arters utbredning, status och annat. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna är ett exempel på ett sådant projekt.

Systematik Läran om klassifikation och gruppering av organismer. Taxonomin är en del av systematiken. Systematiken innefattar även studier av släktskap mellan olika organismer, alltså deras evolutionära historia (fylogeni), samt klassificering av organismer i ett system av bl.a. klasser, ordningar och familjer.

Begreppet svensk art Arter som finns naturligt och/eller sedan lång tid i landet. Arter som på naturlig väg etablerat sig i landet kallar man inhemska – andra kan kallas t.ex. förvildade eller införda.

Kulturväxt är en växt som odlats och förädlats av människan. Skulle Dyntaxa även inkludera ej förvildade kulturväxter blev det ytterligare ca 45 000 namn att föra in i databasen.

Läs mer om:

Kontaktinformation

Johan Liljeblad, Systemansvarig Dyntaxa
ArtDatabanken, SLU
Johan.liljeblad@slu.se018-672243

Sidansvarig: johan.liljeblad@slu.se