Trädgård -växtskydd

Senast ändrad: 25 maj 2016
Blomfluga_havre.jpg

Johan Ascard tar hand om EPOK:s uppdragsprojekt om växtskydd i yrkesmässig trädgårdsodling, dvs odlingssystem med grönsaker, frukt och bär.

I uppdraget ingår löpande bevakning av nationell och internationell forskning och utveckling inom växtskydd och produktion av trädgårdsgrödor. Johan arbetar på SLU, Alnarp som verksamhetsledare för Tillväxt Trädgård, som initierar och finansierar projekt som syftar till tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsnäringen. Han har tidigare forskat om odlingssystem i grönsaksodling och ogräsreglering i ekologisk odlingssystem. Han har också arbetet med forskningsinformation om växtskydd och ekologisk odling av grönsaker och frukt på Jordbruksverket.

Det finns en sammanställning av prioriterade områden som baseras på en enkät som gjordes av Ulf Nilsson som tidigare hade detta uppdrag. Den kan du ladda ned och läsa här (PDF).


Kontaktinformation

Johan Ascard, Verksamhetsledare för Tillväxt Trädgård
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap/Enheten för samverkan och utveckling
johan.ascard@slu.se, 040-41 50 62

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se