Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från Future Forests

Forests, Bioenergy and the Global Climate

Världsledande forskare diskuterar skog och klimat på KSLA

(160520) Ger forskningen tillräcklig vägledning i klimatfrågan, eller är budskapen förvillande? Under våren har politiker och beslutsfattare mötts av rubriker som ”Barrskogar spär på uppvärmningen” och ”Beskattning av skogens koldioxid ger effektivare klimatpolitik”. Och från andra håll budskap som ”Aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta”. Vad beror det på att forskarna kommer till så olika slutsatser? Läs en intervju med Tomas Lundmark, forskningsledare inom Future Forests, som tagit initiativ till seminariet.

Nyheter från Future Forests

Räcker den svenska skogen när världen vill ha mer?

(160517) Tillväxten överstiger avverkningen i den svenska skogen, och mycket pekar på att gapet blir ännu större i framtiden. Men vad händer med skogen om omvärldens krav förändras? Och hur påverkar de globala klimatmålen? Läs en intervju med Nicklas Forsell, IIASA , som arbetar Future Forests med scenarioanalyser för den svenska skogssektorns framtida utveckling. Läs intervjun.

Future Forests får internationellt beröm för tvärvetenskap och nytänk kring samverkan

(160414) Future Forests får erkännande för att ha skapat en god miljö för tvärvetenskapligt forskningssamarbete och samverkan med samhället av den internationella expertpanel som utvärderat forskningsstiftelsen Mistras samlade klimatforskning. Utvärderarna uppmuntrar alla ansträngningar som görs för att ta tillvara på det som byggts upp. Läs om utvärderingen

Future Forests i Almedalen

(160404) Future Forests planerar flera aktiviteter under årets Almedalsvecka. Se några av programpunkterna redan nu.


Vad är Future Forests?

Future Forests är ett Mistra-program. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) är värduniversitet. Programmet är en gemensam forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Läs mer om Future Forests

 


Sidan uppdaterad: 2016-05-20. Sidansvarig: Annika.Mossing@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen