SLU-nyhet

Future Forests Week - Med sikte på framtidens skog

Publicerad: 13 januari 2016

Hur ska skogen räcka till när kraven ökar på vad skogen ska ge? Vilken roll kan skogen spela i omställningen till en fossilfri värld? Kommer det att finnas plats för biologisk mångfald i framtidens skog? Och finns det plats för människor?

Dekorativ bård

Att sköta skogen hållbart är en uppgift som ställer stora krav. Förväntningarna från samhället är höga, naturresurser ska brukas för att ge människor välfärd, och det måste ske på ett långsiktigt hållbart sätt så att skogens biologiska mångfald, dess mark och vatten, rekreationsvärden och kulturarv inte utarmas eller skadas. Storskaliga förändringar på global skala, som klimatförändringar, demografiska trender och förändrade ekonomiska mönster sätter den svenska skogen och skogsbruket under ytterligare press.

Future Forests arbetar med utgångspunkt i dessa utmaningar och med en insikt om att komplexa frågor kräver forskare med många olika kompetenser och ett intensivt och ömsesidigt utbyte med en bred uppslutning av skogliga aktörer i syfte att vidga perspektiven. Nu bjuder Future Forests in till tre dagar med presentationer av forskningsresultat och diskussioner med fokus på lösningar.

Varje dag avslutas med mingel med lättare tilltugg och en möjlighet att ställa frågor och diskutera med forskarna. Anmälan krävs. Arrangemanget är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk.

Webbsändning

Alla tre dagar kommer att websändas, samt gå att se i efterhand på samma länk:

 http://video.stv.se/

Användare:     ksla
Lösen:                ksla

Fakta:

För program för respektive dag, se länk nedan.

16 februari 10:00 – 15:00

Biologisk mångfald i framtidens skog: strategier för att kombinera naturvård och skogsproduktion

Programmet för dagen.

Det går inte längre att anmäla sig.

Dagen avslutas med ett panelsamtal. Moderator: Henrik Ekman.

I panelen:

Jan Terstad, avdelningschef skog och naturvård, Naturskyddsföreningen

Gunnar Lindén, naturvårdsspecialist, LRF

Linda Berglund, sakkunnig svensk skog, WWF

Caroline Rothpfeffer, miljöchef skog, BillerudKorsnäs

Johan Wester, senior rådgivare, Skogsstyrelsen

17 februari 10:00 – 15:00

Klimatet och framtidens skog: styrning och skötsel som integrerar klimatnytta och klimatanpassning

Dagen avslutas med en paneldebatt, som leds av Sverker Olofsson.

I panelen:

Henrik Grape, handläggare för hållbar utveckling, Svenska Kyrkan

Olof Johansson, chef skogsskötsel och miljö, Sveaskog

Marie Wickberg, kommunikationschef, Mellanskog

Isak From (S), riksdagsledamot

Lise Nordin (MP), riksdagsledamot och energitalesperson för MP

Peter Helander (C), riksdagsledamot

Programmet för dagen.

Anmälan: Det går inte längre att anmäla sig.

18 februari 09:00 – 15:00

Mark och vatten i framtidens skog: nya möjligheter med styrning, skötsel och praktiska verktyg

Programmet för dagen.

Anmälan: annika.mossing@slu.se (sista dag för anmälan 11 februari)


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se