Future Forests forskare

Senast ändrad: 16 augusti 2016

Forskare verksamma inom Future Forests.

 

Karin Beland Lindahl Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, avdelningen för statsvetenskap, LTU karin.beland.lindahl@ltu.sef

Johan Bergh Institutionen för skog och träteknik, Linnéuniversitetetjohan.bergh@lnu.se

Mats Berlin Skogforsk mats.berlin@skogforsk.se

Kevin Bishop Institutionen för vatten och miljö, SLU och Institutionen för geovetenskaper, Uppsala Universitet kevin.bishop@slu.se

Christer Björkman Institutionen för ekologi, SLU christer.bjorkman@slu.se

Johanna Boberg Institutionen för skoglig mykologi och patologi, SLU johanna.boberg@slu.se

David Ellison  ellisondl@gmail.com

Gustaf Egnell Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU gustaf.egnell@slu.se

Karin Eklöf Institutionen för vatten och miljö, SLU karin.eklof@slu.se

Kristina Espmark Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU kristina.espmark@slu.se

Nils Fahlvik Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU nils.fahlvik@slu.se

Adam Felton Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU adam.felton@slu.se

Nicklas Forsell IIASA forsell@iiasa.ac.at

Martyn Futter Institutionen för vatten och miljö, SLU martyn.futter@slu.se

Peichen Gong Institutionen för skogsekonomi, SLU peichen.gong@slu.se

Anna Gunulf Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU anna.gunulf@slu.se

Johanna Johansson Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola johanna.johansson@sh.se

Artti Juutinen LUKE, University Of Oulu artti.juutinen@luke.fi

Carina Keskitalo Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet carina.keskitalo@geography.umu.se

Maartje J. Klapwijk Institutionen för ekologi, SLU maartje.klapvijk@slu.se

Florian Kraxner IIASA kraxner@iiasa.ac.at

Stig Larsson Institutionen för ekologi, SLU stig.larsson@slu.se

Rolf Lidskog Centrum för urbana och regionala studier, Örebro universitet rolf.lidskog@oru.se

Hanna Lundmark Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU hanna.lundmark@slu.se

Lars Lundqvist Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU lars.lundqvist@slu.se

Anders Lundström Institutionen för skoglig resurshushållning SLU anders.lundstrom@slu.se

Tomas Lämås Institutionen för skoglig resurshushållning SLU tomas.lamas@slu.se

Erik Löfmarck Centrum för urbana och regionala studier, Örebro universitet erik.lofmarck@oru.se

Eva-Maria Nordström IIASA och SLU eva-maria.nordstrom@slu.se

Tuomas Nummelin LUKE och EFINORD tuomas.nummelin@luke.fi

Maria Pettersson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, avdelningen för statsvetenskap, LTU Maria.Pettersson@ltu.se

Thomas Ranius Institutionen för ekologi, SLU thomas.ranius@slu.se

Maria Riala LUKE och EFINORD maria.riala@luke.fi

Eva Ring Skogforsk eva.ring@skogforsk.se

Lucy Rist Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU lucy.rist@slu.se

Jean-Michel Roberge Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU jean-michel.roberge@slu.se

Daniel Sjödin Centrum för urbana och regionala studier, Örebro universitet daniel.sjodin@oru.se

Ryan Sponseller Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet ryan.sponseller@emg.umu.se

Anna Sténs Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet anna.stens@historia.umu.se

Caroline Strömberg Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet caroline.stromberg@ltu.se

Kristina Wallertz Enheten för skoglig fältforskning, SLU kristina.wallertz@slu.se

Camilla Widmark Institutionen för skogsekonomi, SLU camilla.widmark@slu.se

Anneli Ågren Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU anneli.agren@slu.se 

Lars Östlund Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU lars.ostlund@slu.se