Future Forests referensgrupper

Senast ändrad: 16 augusti 2016
exkursionsala_410.jpg

Mellan 2012 och 2015 hade Future Forests fyra referensgrupper kopplad till de fyra tematiska programkomponenterna.

Referensgruppernas mandat:

  • Att få information om pågående forskning
  • Att genom dialog med forskarna delge synpunkter på denna forskning
  • Att föra fram till forskarna angelägna frågeställningar som skulle vara möjliga att beforska inom ramen för programmets programplan.

Framtidens skogsskötsel

Göran Bergqvist, Svenska Jägareförbundet

Jesper Runge, Björnstorp och Svenstorp godsförvaltning

Jonas Bergqvist, Skogsstyrelsen

Per Simonsson, SCA Skog

Stina Moberg, Holmen skog

Dan Glöde, Mellanskog

Carl Agestam, Huddinge kommun

Skogens mark och vatten

Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen

Gunilla Forsgren Johansson, Länsstyrelsen Västerbotten

Per Olsson, Havs- och vattenmyndigheten

Stefan Bleckert, Sveaskog

Mats Blomberg, Södra

Lennart Henriksson, Natur och människa

Skogens klimatnytta och klimatanpassningar

Fredrik Klang, Sveaskog

Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen

Åke Granqvist, Bergvik Skog

Anna Lundborg, Energimyndigheten

Karin Vestlund Ekerby, LRF Skogsägarna

Björn Boström, Naturvårdsverket

Skogens konflikter

Britta Wännström, Länsstyrelsen Norrbotten

Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna

Johanna Fintling, LRF

Göran Örlander, Södra

Jan Terstad, Naturskyddsföreningen

Göran Andersson, Friluftsfrämjandet

Viktoria Hallberg, Sveriges Hembygdsförbund

Malin Andersson, Skogsstyrelsen

Fredrik Widemo, Svenska jägareförbundet

Henrik von Stedingk, FSC

Linda Eriksson, Skogsindustrierna

Maria Boström, Svenska Samernas Riksförbund