Future Forests styrelse

Senast ändrad: 12 december 2016

 

Maria Norrfalk Ordförande Future Forests 

maria.norrfalk@gmail.com

 

Wilhelm Agrell Professor underrättelseanalys, Lunds universitet

wilhelm.agrell@fpi.lu.se 

  

Marianne Eriksson Fd Tf Skogsdirektör, LRF Skogsägarna

marianneeriksson063@gmail.com 

  

Martin Holmgren VD, Stora Enso Skog

martin.holmgren@storaenso.com

  

Olof Johansson Miljöchef, Sveaskog

olof.johansson@sveaskog.se

 

 Lotta Möller Skogsskötselchef, Skogssällskapet

lotta.moller@skogssallskapet.se

    

Ulf Silvander Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv

ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

   

Håkan Wirtén Generalsekreterare, WWF Sverige

hakan.wirten@wwf.se