Sveriges lantbruksuniversitet

Hållbara matvägar - ett tvärvetenskapligt projekt

Projektet Hållbara matvägar sammanställer vetenskaplig och praktisk kunskap om hur livsmedelsproduktion, från jord till bord, kan bli mer miljömässigt hållbar. Detta ska göras utan negativa konsekvenser för djurvälfärd, produktsäkerhet, konsumentförtroende, produktkvalitet och produktionskostnader.

collage-gris_bil_traktor_240px_web.jpg

Målet är att presentera konkreta beskrivningar av alternativa produktionskedjor för fem produktgrupper; nötkött, griskött, kycklingkött, mejeriprodukter (mjölk och ost) och bröd. Tre alternativa lösningar presenteras som var och en har olika målfokusering.

Produktionssystemen som studeras omfattar växtodling, animalieproduktion, industriell förädling, logistik, förpackningar och biprodukt-/avfallshantering. För att kunna konkretisera beskrivningar och beräkningar har regionen Västra Götaland valts ut som fallstudieområde. Med sin bredd inom primärproduktion och förädling kan Västra Götaland betraktas som ett Sverige i miniatyr. De nya produktionssystemen ska producera lika stora mängder av de utvalda produkterna som i dag, men med mindre negativ miljöpåverkan. De måste dessutom vara ekonomiskt realistiska och uppfylla minst lika höga krav på produktsäkerhet, produktkvalitet, djurvälfärd och konsumentförtroende som nuvarande produktionsmetoder.

Projektet Hållbara matvägar är nu avslutat. Produktionssystemen som analyserats i projektet beskrivs i rapporterna som kan laddas ner här och har utvärderats med avseende på miljöpåverkan och ekonomi.

Publicerad: 18 april 2017 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se