Markinventeringens jordprovsarkiv

Publicerad: 22 juni 2010 - slu.se

Det unika och värdefulla jordprovsarkivet utgör en av hörnstenarna i Markinventeringen.


Lufttorkade jordprover lagras svalt (temperatur 5-20oC beroende på årstid). Proverna är uppdelade på material > 2 mm och < 2 mm. T.o.m. år 2015 innehöll jordprovsarkivet i Funbo-Lövsta strax öster om Uppsala 123 263 prover fördelade på de olika inventeringarna ungefär så här:

Inventering Antal jordprover
Markinventeringen (2003 - 2015) 26 677
Ståndortskarteringen (1983 - 2002) 46 727
Markkarteringen (1961-1975) 49 859

Utöver dessa har forskare på institutionen för mark och miljö jordprover från en mängd av sina olika projekt i arkivet. Varje år tillkommer det numera minst 2 000 prover enbart från Markinventeringen.

Uttag kan göras för undersökningar och då ska ledningen » för Markinventeringen kontaktas och om uttaget gäller större provmängder sker samråd med Naturvårdsverket såsom ansvarig uppdragsgivare. Uttag av prov innebär kostnader. Resultat av undersökning ska tillställas Markinventeringen.MI:s jordprovsarkiv i Funbo-Lövsta
Markinventeringens jordprovsarkiv i Funbo-Lövsta - från utsidan.
Foto: Kjell Larsson, SLU 2010.

 markinventeringens jordprovsarkiv i Lövsta 2007

Markinventeringens jordprovsarkiv i Funbo-Lövsta - från insidan.
Foto: Lars Lundin, SLU 2007.

Kontaktinformation
Sidansvarig: Johan.Stendahl@slu.se