Mål

Senast ändrad: 10 maj 2011

Menyprogrammets övergripande mål är att höja kunskapsnivån hos små och medelstora livsmedelsföretag.

Meny arbetar med företags- och behovsanpassade kompetensutvecklingsåtgärder, med hjälp av den expertkompetens som finns hos konsortiärerna. Detta skall i sin tur leda till en ökad nationell och internationell konkurrenskraft hos de företag, som deltagit i programmets aktiviteter.

  • Meny ska erbjuda behovsanpassad expertkompetens, på en kvalificerad nivå, till små och medelstora företag (SMF) inom livsmedel.
  • Meny ska utveckla verktyg för kunskapsöverföring som till en betydande del kan följas på distans.
  • Meny ska stärka företagens kompetens att utveckla nya koncept och strategier inom programmets ämnesområden.
  • Meny ska utveckla kunskapsutbytet mellan näringslivet, universitet och forskningsinstitut.

  • Kontaktinformation