Frågor och svar

Senast ändrad: 15 augusti 2017

Har du en fråga om kursintyg, avtal, faktura eller snabbhantering? Du är inte ensam. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Hur skickar jag in kursavtalet?
Du kan välja att skicka det med vanlig post, faxa eller scanna in det och maila. Alla kontaktuppgifter står på avtalet.

Hur länge har jag tillgång till kursen?
Normalt har du en månads tillgång till kursen, från det att du får dina inloggningsuppgifter. På sommaren, när vi har mindre bemanning och t ex inte erbjuder snabbhantering av kompetensbevis, har du dock tre månaders tillgång till kursen. 

För kursen Djuromsorg vid slakt gäller alltid ett års tillgång.

Vad händer om jag missar provet?
Du har tre försök på dig vid provtillfället. Om du ändå missar provet finns alltid möjlighet att, mot en extra avgift, anmäla sig till omprov.

Skickar ni fakturan via post eller mail?
Fakturan skickas alltid via post. Vi kan inte maila fakturor. Detta beroende på att SLU är en myndighet med central fakturahantering.

Vad innebär snabbhantering av kompetensbeviset för hästtransportörer?
Snabbhantering kan fås mot en extra avgift.  Det innebär att en kopia på kompetensbeviset mailas inom två arbetsdagar efter godkänd examination. Originalet skickas via post när fakturan är betalad, och samtidigt sker inrapportering till Jordbruksverket.

Varför kostar snabbhantering extra?
Vid snabbhantering bevakar vi dina resultat dagligen och en kopia på kompetensbeviset mailas till dig inom två arbetsdagar efter godkänd examination. Normalt rapporteras resultaten in en gång i veckan och kompetensbevisen skickas sedan med post när fakturan är betalad. Samtidigt sker inrapportering till Jordbruksverket.

Hur lång tid tar hanteringen normalt, utan snabbhantering?
Normalt rapporteras resultaten in en gång i veckan och kompetensbevisen skickas sedan med post när fakturan är betalad. Samtidigt sker inrapportering till Jordbruksverket. Tänk på att det är 30 dagars kredit på fakturan. Om du är snabb med kursen, men betalar fakturan på sista betalningsdagen, kan det därför bli en fördröjning innan ditt kompetensbevis kommer.

Kan ni maila mitt kompetensbevis för hästtransportörer?
Du kan kryssa i snabbhantering på avtalet. Snabbhantering innebär att en kopia på kompetensbeviset mailas inom två arbetsdagar efter godkänd examination. Originalet skickas via post när fakturan är betalad och samtidigt sker inrapportering till Jordbruksverket.

Vem kontrollerar att jag har ett kompetensbevis för hästtransportörer?
Det gör länsstyrelsen, om du befinner dig i Sverige.

Vad händer vid en kontroll om jag inte har ett kompetensbevis för hästtransportörer?
Inom Sverige gäller samma ordning som för andra brott mot djurskyddslagen. Utomlands kan du få direktböter.

När kommer mitt kursintyg/kompetensbevis?
Ditt kursintyg/kompetensbevis skickas till dig när fakturan är betalad.

Kan man få en kopia på borttappat kursintyg?
Mot en avgift är det möjligt att få ut en kopia på sitt kursintyg.

Jag har redan betalat. Varför tar det tid att få mitt kursintyg/kompetensbevis?
Det är 30 dagars kredit på fakturan. Det kan hända att betalningen sker på sista betaldatum även om du gjort klart själva betalningsärendet.

Utfärdar ni kompetensbevis för djuromsorg vid slakt (EG 1099/2009)?
Vi är av Jordbruksverket godkända utbildare och provgivare för djuromsorg vid slakt enligt EG 1099/2009. Det är dock Jordbruksverket som utfärdar själva kompetensbeviset. Efter godkänt prov hos oss får du ett diplom som du ska bifoga ansökan till Jordbruksverket. 

Hur ansöker jag om kompetensbevis för slakt?
Jordbruksverkets hemsida finns info om hur du ska göra. 

Kan man anmäla sig till enbart provet för djuromsorg vid slakt (EG 1099/2009)?
För företag som själva är av Jordbruksverket godkända utbildare finns möjlighet att anmäla personal enbart till slutprovet.

Hur bokar man tid för prov i djuromsorg vid slakt?
När du är redo att skriva provet bokar vi in en tid som passar dig, provvakten och supporten. Detta bör planeras in minst en vecka i förväg. Provet anordnas på SLU i Skara eller ute på anläggningen, om djurskyddsansvarig personal kan fungera som provvakt. Man kan även boka skrivplats på ett bibliotek eller lärcentrum.

Vem kan vara provvakt om jag skriver provet på distans?
Om du själv ska ordna provvakt kan djurskyddsansvarig personal på slakteriet, veterinär, bibliotekarie eller liknande fungera.

Varför har ni inte snabbhantering av kompetensbevis på sommaren eller större helger?
Under dessa perioder har vi mindre bemanning, och kan därför inte erbjuda snabbhantering. På sommaren erbjuder vi dock tre månaders tillgång till kursen i stället för bara en månad.

Jag kör bara häst i hobbyverksamhet. Behöver jag ändå ha kompetensbevis?
Så länge du inte kör i ekonomisk verksamhet behöver du inte ha kompetensbevis inom Sverige. Se Jordbruksverkets hemsida för information om vad som räknas som ekonomisk verksamhet.

Obs: Så fort du passerar gränsen in i ett annat land gäller det landets tolkning av vad som räknas som ekonomisk verksamhet.

Hur länge gäller kompetensbeviset för hästtransport?
I Sverige gäller kompetensbeviset tillsvidare. Det är alltså inte tidsbegränsat.

Frågor och svar om djurtransporter
På Jordbruksverkets hemsida finns en bra sammanställning av vanliga frågor och svar gällande djurtransporter. Du hittar den här: Vanliga frågor om transporter av djur


Kontaktinformation