Sveriges lantbruksuniversitet

Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter

I den Nationella genbanken bevaras de äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom POM och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär.

Parker och trädgårdar i det gamla Närke - nätet.jpg

Aktuellt ur genbankens samlingar

I den Nationella genbanken bevaras sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter. Alla har sin egen historia. Aktuell just nu är:

Publicerad: 28 mars 2017 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se