Sveriges lantbruksuniversitet

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

SCAW, Nationellt centrum för djurvälfärd, arbetar med frågor inom djurvälfärd och djurskydd. Vi har tre huvuduppgifter:

  • SCAW arrangerar utbildningar inom djurskydd och djurvälfärd.
  • SCAW främjar forskning inom djurskydd och djurvälfärd.
  • SCAW fyller en expertfunktion inom djurskydd och djurvälfärd.