NordCAW

Senast ändrad: 05 juni 2017
skandinaviska-flaggor-istock.jpg

Nordic network for Communicating Animal Welfare (NordCAW)

NordCAWs syfte är att underlätta kommunikationen, om djurvälfärd och närliggande frågor, mellan vetenskapen, myndigheterna, primärproducenterna och den bredare allmänheten i Norden.

Medlemmar i gruppen är bl.a. djurvälfärdscentra på departements-, myndighets och universitetsnivå från Norge, Finland, Danmark och Sverige. Ämnen att diskutera är hur de nordiska länderna kan bygga ett nätverk samt utöka samarbete med aktuella teman inom nordisk djurvälfärd. Övriga nordiska länder som Island och Färöarna samt de baltiska länderna Lettland, Litauen och Estland är också inbjudna till att ingå i NordCAW.


Bilden är från NordCAW:s seminarium/workshop den 24 november 2015.
Foto: Lotta Berg

NordCAW Seminar 2015

NordCAW seminarium/workshop: Att kommunicera djurvälfärd

Den 24 november 2015 arrangerades ett seminarium/workshop på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, Sverige. Seminariet arrangerades för de nordiska och baltiska länderna av Nordic network for Communicating Animal Welfare (NordCAW).

Seminariet/workshopens syfte var att initiera en diskussion om nätverkande inom de nordiska och baltiska länderna avseende djurvälfärd och hur man tillhandahåller expertis inom dessa områden. 

Detta seminarium/workshop fokuserade på de olika aspekterna avseende att kommunicera djurvälfärd.

 

NordCAW Seminar 2016

For the second year, NordCAW, Nordic network for Communicating Animal Welfare, was arranging an International Seminar in Uppsala, Sweden.

Theme of this seminar was:

How European Union Reference Centres for Animal Welfare could be organized.

Background:

Since 2006 the EU Commission and the Parliament have considered on an establishment of a specific Information Platform for Animal Welfare in order to facilitate dialogue and the exchange of expertise-experience between stakeholders such as consumers, producers, retailers, industry etc.

They have also worked with proposals of new rules regarding the Official Control in the Regulation (EC) No 882/2004 to enter into force in the first quarter of 2017 and to be applicable by 2020. In the revision there are two articles, 95 (Appointment of European Union's reference centres for animal welfare); and 96 (The responsibilities and tasks of the European Union's reference centres for animal welfare). The Commission shall organize EU references centres for animal welfare in member states of European Union.

With this as a background, The Nordic network for Communicating Animal Welfare (NordCAW) were arranging a seminar/workshop the 1th of December 2016 with the theme “How European Union Reference Centres for Animal Welfare could be organized”.


Kontaktinformation

Föreståndare
Prof. Mats Sjöquist
Mats.Sjoquist@slu.se
Tel: 018-67 22 51
Mobil: 070-637 22 51

Sidansvarig: maria.lonn@slu.se