Sveriges lantbruksuniversitet

NILS datainsamling

NILS samlar in data genom fältinventering och flygbildstolkning i infraröda flygbilder.