Databeställning

Senast ändrad: 21 juni 2017

Vänligen kontakta programchef Jean-Michel Roberge för information om hur man kan beställa data från NILS.


Kontaktinformation

Jean-Michel Roberge, programchef NILS
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
jean-michel.roberge@slu.se, 090-786 83 59, 070-587 83 59