Sveriges lantbruksuniversitet

Planering för en dynamisk stads-landsbygdsrelation, PLURAL

Planering för att leva och verka på flera platser.