Grönt kulturarv®: Träd & buskar

Senast ändrad: 04 juli 2017

Ornäsbjörken, en del av Grönt kulturarvs®-sortimentet

Ornäsbjörk

Ornäsbjörken - Betula pendula ’Dalecarlica’, utnämndes redan 1985 till Sveriges "Riksträd". Efter omfattande studier kunde forskaren och dendrologen Rune Bengtsson visa att endast en mindre del av alla de flikbladiga björkar som planterats under en trettioårsperiod fram till millenieskiftet utgordes av den äkta klonen av 'Dalecarlica'. På grund av trädets speciella symbolvärde var det därför viktigt att identifiera, beskriva och föröka upp den äkta klonen. 

Sedan 2007 saluförs den äkta klonen av ’Dalecarlica’ som s.k. E-planta av svenska plantskolor. Ornäsbjörken får från och med nu också status som första trädet i Grönt kulturarvs®-sortimentet.


Kontaktinformation

Henrik Morin, konsulent, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se