Rosuppropet

Senast ändrad: 30 november 2016
rosuppropets-broschyr-minsk.jpg

Drygt 100 utbildade inventerare har genomfört fältinventeringar mellan 2005 och 2010. Rosinventeringen har varit aktiv i alla landskap och i alla klimatzoner.

Grunden för arbetet har utgjorts av ett stort antal tips från allmänheten. Många historier om gamla rosor har kommit in vid någon av de drygt 240 ”Kom-och-visa-dagar” som arrangerats över hela landet. Alla inlämnade rostips och historier i form av brev och intervjuer samlas i en speciell inventeringsdatabas för att finnas bevarat för POM:s forskningsarbete, vara faktabas för kommande publikationer osv.

Det mest intressanta rosmaterialet är insamlat och provodlas och utvärderas för närvarande på POM:s provodlingsfält på Fredriksdal i Helsingborg. 2016 kommer ett urval vara klart och rosorna för bevarande flyttas därmed över till den nationella genbanken på Alnarp och de lokala klonarkiven runt om i landet.

rosuppropet.jpg
Under rosinventeringen i Lappland kom flera intressanta och oväntade tips in om äldre kulturrosor. Här en kom-och-visadag på Gammplatsen i Lycksele. Där finns också ett av POM:s lokala klonarkiv med många olika växtslag representerade. Foto: Henrik Morin.

Kontaktinformation

Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet, Programmet för odlad mångfald, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU lars-ake.gustavsson@slu.se

Henrik Morin, konsulent, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: henrik.morin@slu.se