'Valdemarsvik' Årets POM-ros 2015

Senast ändrad: 13 februari 2017
'Valdemarsvik' Foto Margareta von Rosen - webb.jpg

Pimpinellrosor med fyllda vita blommor hör till de vanligaste rosorna i svenska trädgårdar, särskilt i områden med kallt klimat såsom småländska höglandet samt Svealand och Norrland. Finlands vita ros, som är en av flera sorter i Spinosissima Plena-Gruppen, är sannolikt den mest spridda rosen i svenska trädgårdar, från zon 1 ända upp till zon 8. I svenska plantskolor saluförs fyra sorter.

I POMs och Balsgårds studie har ett 80-tal insamlingar av fyllda vita pimpinellrosor studerats. Flera nya sorter har identifierats. Av dessa har ’Valdemarsvik’ valts ut av POM som den vackraste och mest odlingsvärda sorten. Den är i de flesta egenskaper överlägsen de övriga fyllda pimpinellrosorna som finns i handeln. Ett frågetecken finns dock för härdigheten eftersom den ännu inte provodlats på växtplatser i kallt klimat. Därför rekommenderar POM den ännu inte för kallare klimat än zon 5.

’Valdemarsvik’ utmärks av och skiljer sig främst från de övriga sorterna i Spinosissima Plena-Gruppen genom växtsättet, de vackert rosettformade blommorna och den bättre regntåligheten. Sorten kommer bäst till sin rätt när den odlas som solitär. Då kommer de bågböjda grenarnas eleganta form med talrika blommor i girlander bäst till sin rätt.

Som namnet anger har sorten påträffats i östgötska Valdemarsvik, där den växer på tre närbelägna växtplatser. Den äldsta kända växtplatsen är en fastighet i bergen på Valdemarsvikens nordöstra sida. Redan 1728 nämns platsen som ”Vinterbygget” i kyrkböckerna. Runt sekelskiftet 1700/1800 byggs den lilla stuga, vid vars ena knut rosen växer idag. Det är inte känt när rosen planterades på växtplatsen, men när en större fastighet uppfördes alldeles intill, år 1919, hade rosen med största sannolikhet vuxit vid ”Vinterbygget” en längre tid. På ett fotografi från 1930-talet har busken samma storlek som den alltjämt har idag. POM har också funnit ’Valdemarsvik’ på halländska Vargaslätten. 

Bild1%20besk.jpg
Foto: Kenneth Wallmark

Kontaktinformation

Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet, Programmet för odlad mångfald, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU lars-ake.gustavsson@slu.se

Henrik Morin, konsulent, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: henrik.morin@slu.se