Böcker från POM

Senast ändrad: 03 februari 2017

De flesta av POM:s publikationer kan du köpa via bokhandeln, till exempel någon av de vanligaste internetbokhandlarna eller hos din lokala bokhandlare. Några publikationer är slutsålda men går att ladda ner direkt från hemsidan som PDF-dokument.

Humle i den svenska nationella genbanken

Av: Else-Marie K. Strese

I den Nationella genbanken finns närmare ett 60-tal utvalda humlekloner, insamlade vid inventeringar runt om i Sverige. Det är dessa som presenteras i boken. För varje sort beskrivs humleodlingens kontinuitet på fyndplatsen som kan vara flerhundraårig. För varje humlesort beskrivs också dess biologiska egenskaper och resultaten av de kemiska analyserna av humlekotten.

Läs mer och beställ >

ISBN 978-91-576-9404-1

 

 Humle i den svenska nationella genbanken

Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna      

Av: Lena Nygårds och Matti Wiking Leino          

Läs om alla spännande växter och om människorna som odlade dem i boken "Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna".    

Boken utkom 2013 och är en dokumentation över Fröuppropets fröskatt och historierna bakom.  

Läs mer och beställ >

ISBN 978-91-576-9127-9

 

Att inventera lök- och knölväxter
Av: Karin Persson

Att inventera lök- och knölväxter är en heltäckande översikt av lök- och knölväxter som odlats i Sverige fram till tiden för andra världskriget.
Läs mer >

ISBN 978-91-89232-44-0

 

Träd- och buskuppropet
Av: Anna Andréasson och Katarina Wedelsbäck Bladh

Träd- och buskuppropet är en landsomfattande inventering av äldre prydnadsträd och buskar. Med hjälp av boken vill POM sprida information om projektet och uppmuntra alla som har värdefulla tips om intressanta fynd att höra av sig.
Läs mer >

ISBN 978-91-89232-34-1

 


Att inventera perenner - en handledning
Av: Linnea Oskarsson

Boken beskriver ett urval av prydnadsperenner som odlats i Sverige före andra världskriget. Beskrivningar av sorterna varvas med fakta om hur och när perennerna introducerades i skandinaviska trädgårdar och hur de odlats. 164 sidor.
Läs mer >

ISBN: 978-91-89232-30-3

 


Narcisser - folkkära lökar
Av: Karin Persson och Eva Jansson

Boken beskriver äldre sorter av narcisser som odlats i Sverige under perioden 1849-1950. I ord och vackra bilder berättas om narcissernas historia och karaktärer. Boken sammanfattar också den landsomfattande inventering av påsk- och pingstliljor som genomfördes av POM under åren 2000-2005. 90 sidor.
Läs mer >

ISBN: 978-89232-28-0

 


Trädgårdshistoria för inventerare (PDF)
 Av: Anna Andréasson

Slutsåld - välkommen att ladda ner som PDF

Skriften berättar om svensk trädgårdshistoria under tidsperioden 1800 till 1950 och hur våra kulturväxter har kommit till landet, spridits och odlats. 60 sidor.

ISBN 978-91-89232-27-3

 

Att inventera rosor - en handledning (PDF)
Av: Rolf Engström

Slutsåld - välkommen att ladda ner som PDF

Kom med och återupptäck våra glömda gamla rossorter som sover sin törnrosasömn vid olika ödetorp och gårdar. Skriften är tänkt att vara till hjälp vid identifiering av funna rosor.
76 sidor.

ISBN 978-91-89232-24-2

Vi odlade till husbehov
Av: Lena Nygårds
I den här underbara boken berättas om en del av alla de arvesorter av bönor, ärtor, rovor, lök och andra köksväxter som kommit in till Fröuppropet tillsammans med berättelser om en svunnen tid och ett kulturhistoriskt arv. 98 sidor.

 

 

Marthas lilla gröna
 Av: Lena Nygårds

Runt om i landet finns kulturhistoriska skatter i form av äldre trädgårdar, ofta med gamla växtsorter som inte längre finns i handeln och som är anpassade efter lokala förhållanden. Gårdstomten med rabatter, köksväxtland, fruktträd och bärbuskar har varit betydelsefull för hushållet, men utan att synas i gårdens räkenskaper. Nyttoträdgårdens historia är bristfälligt utforskad, kanske beroende på att den till största delen är kvinnohistoria.

Riksantikvarieämbetet, 2008. 45 s.
ISBN 978-91-7209-513-7

 

Om ärter
Av: Lena Nygårds

Välkommen in i den värld som är den lilla ärtans! I denna etnobotaniska skrift berättas om seder och bruk kring ärter. Fakta och historia varvas med recept, litterära referenser och odlingsinstruktioner. Boken berättar också om några av de ärtsorter som kommit in till Fröuppropet från olika delar av landet, och släktberättelser och levnadsöden kopplade till ärtsorterna. Missa inte "blädderfilmen" i högerhörnet!
50 sidor.

Beställ>

 

Här bevaras våra svenska fruktsorter (PDF)

Upplagan slut - välkommen att ladda ner som PDF

Av Inger Hjalmarsson (red.) Den här broschyren berättar om arbetet med att bevara gamla svenska sorter av äpplen, päron, plommon och körsbär och skildrar de fjorton klonarkiv runtom i Sverige där våra odlade fruktsorter hålls vid liv. 
44 sidor. 2:a upplagan 2009.


Kontaktinformation

Eva Jansson, samordnare för Programmet för odlad mångfald
POM, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, eva.jansson@slu.se, 040-41 52 15, 070-898 53 60

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se