SLU-nyhet

80-120 årig skog minskar i framtiden

Publicerad: 14 december 2015

Klimatet blir varmare och om 100 år kan skog i söder avverkas efter 60 år och i norr efter 80 år. Samtidigt hinner den skyddade skogen uppnå hög ålder och arealen skog i intervallet 80-120 år blir därmed låg.

Det är några av resultaten från de nyligen genomförda skogliga konsekvensanalyserna, SKA 15. För analyserna användes Heureka och i det senaste numret av Miljötrender redogörs för resultaten. Om den framtida arealen gammal respektive yngre skog sägs följande:

"Om avverkningen ligger kvar på dagens nivå beräknas dessa skogar [gammal skog; äldre än 120 år i söder och äldre än 140 år i norr] öka från 8 till 13 procent av den produktiva skogsmarksarealen. Om naturvårdsavsättningarna fördubblas uppskattas arealen gammal skog öka från åtta till hela 25 procent de närmaste hundra åren.
Kort sagt: Efter 100 år kommer den absoluta majoriteten av marken undantagen från skogsbruk att vara äldre än 140 år. Där ökar också stadigt mängden död ved. En mindre del av den skyddade skogen är fortfarande under 40 år vilket beror på att en del av marken undantagen från skogsbruk fällts i stormar.
– Samtidigt sjunker åldern i produktionsskogarna i takt med att äldre träd avverkas, klimatet blir varmare och boniteten ökar. Mot slutet av seklet kommer skogen i södra Sverige troligen att kunna slutavverkas redan vid 60 års ålder och i norr när den är 80, säger Anders Lundström.
Alltså: Efter 100 år är knappt någon skog på virkesproduktionsmark äldre än 80 år, enligt beräkningarna i SKA 15."

De skogliga konsekvensanalyserna, SKA 15 presenterades och diskuterades den 4 november 2015 på konferensen För framtidens skog i Stockholm där olika företrädare för skogssektorn och ideella organisationer samt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht medverkade.

Sven-Erik Bucht, 4 november, För framtidens skogarHerman Sundqvist, 4 november, För framtidens skogar

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Sveaskogs skogschef Herman Sundqvist. Nedan Anders Lundström, SHa. Foton: Tomas Lämås

För första gången användes Heureka för de skogliga konsekvensanalyserna. - Det är stor skillnad jämfört med Hugin som vi tidigare använt, säger Anders Lundström. Heureka har fler och bättre funktioner som ger ett väldigt detaljerat beräkningsunderlag.


Kontaktinformation