Modellering och analys av vattenkvalitet i avrinningsområden
Modellering och analys av vattenkvalitet i avrinningsområden

Ett kunskapscentrum för svensk vattenförvaltning


Vi utvecklar och tillämpar modeller för svensk och internationell vattenförvaltning. Fokus ligger på att ta fram underlag för kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning. Särskilt beräknar vi olika källors bidrag till läckage och transport av kväve och fosfor i avrinningsområden.

VattenNAV är en resurs för alla intressenter inom vattenförvaltning och vattenvård. Speciellt för åtgärdsinriktat arbete med spetskompetens om åtgärder inom jordbruket. Vi är en gemensam resurs för SLU.

Välkommen att
kontakta oss

VattenNAV på SLU

Adress:
SLU VattenNAV
Institutionen för mark och miljö
Box 7014, 750 07 Uppsala

Telefon och mail:
Karin Blombäck (tf föreståndare)
018-671263
Karin.Blomback@slu.se

VattenNAV i Uppsala Här hittar du karta
och fler kontaktuppgifter.


Nyheter från VattenNAV

2014-04-16 -  Ny jordartskarta
Baserat på data från drygt 12 500 nya mätpunkter har en förbättrad jordartskarta över Sveriges åkermark tagits fram.
2013-10-15 -  Baltic Compass-rapport
Det omfattande arbetet med scenariomodelleringar av framtida kväve- och fosforläckage har nu publicerats i en Baltic Compass-rapport. 
Sidan uppdaterad: 2013-12-13.

Sveriges lantbruksuniversitet • SLU VattenNAV – ett kunskapscentrum för svensk vattenförvaltning
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050, 750 07 Uppsala • Organisationsnummer 202100-2817