Modellering och analys av vattenkvalitet i avrinningsområden
Modellering och analys av vattenkvalitet i avrinningsområden

Ett kunskapscentrum för svensk vattenförvaltning

 
Vi utvecklar och tillämpar modeller för svensk och internationell vattenförvaltning. Fokus ligger på att ta fram underlag för kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning. Särskilt beräknar vi olika källors bidrag till läckage och transport av kväve och fosfor i avrinningsområden.

VattenNAV är en resurs för alla intressenter inom vattenförvaltning och vattenvård. Speciellt för åtgärdsinriktat arbete med spetskompetens om åtgärder inom jordbruket. Vi är en gemensam resurs för SLU.

Välkommen att
kontakta oss

VattenNAV på SLU

Adress:
SLU VattenNAV
Institutionen för mark och miljö
Box 7014, 750 07 Uppsala

Telefon och mail:
Karin Blombäck (tf föreståndare)
018-671263
Karin.Blomback@slu.se 

VattenNAV i UppsalaHär hittar du karta
och fler kontaktuppgifter.


Nyheter från VattenNAV

2014-04-16 -  Ny jordartskarta
Baserat på data från drygt 12 500 nya mätpunkter har en förbättrad jordartskarta över Sveriges åkermark tagits fram.
2013-04-26 -  Översvämning och övergödning - en fotoessä
En kort och kärnfull fotoessä om vårflod, översvämning, erosion och fosforförluster av Faruk Djodjic. Ligger skyddszonerna på rätt ställe? Vad är dikenas roll? Platserna för erosion kan förutsägas med... 
Sidan uppdaterad: 2015-06-04. Sidansvarig: elin.widen@slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet • SLU VattenNAV – ett kunskapscentrum för svensk vattenförvaltning
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050, 750 07 Uppsala • Organisationsnummer 202100-2817