Björnspillningsinventering 2015

Senast ändrad: 03 april 2017
DSC-0113-LW.JPG

Information från arbetet med spillningsproverna från inventeringen i Jämtlands och Västernorrlands län  2015.

Uppdatering av läget angående resultaten från björnspillningsinsamlingen 2015

 

2017-04-03
Den senaste tiden har vi fått en del mejl med frågan om det händer något överhuvudtaget med björnproverna. Vi uppdaterar därför informationen här så att alla kan ta del av hur vi svarat.

Jodå, det händer saker. Nu är provresultaten avstämda med profilerna i den skandinaviska databasen och labbet vid Riksmuseet (CGI) har skickat filen med beräkningsunderlaget till Skandinaviska Björnprojektet. Arbetet beräknas vara klart i april/maj. Resultatet kommer att ge länen ett bra underlag för förvaltning av björnstammen 2017-2020.

Samtidigt jobbar Riksmuseet och Naturvårdsverket med att ”namnsätta" alla identifierade individer med samma system som använts vid tidigare inventeringar och lägga till namnen för redan kända individer. Detta krävs för att man ska få information om tidigare identifierade björnar i Rovbase för varje enskilt prov. Eventuella oklarheter stäms av med Miljödirektoratet i Norge (som är huvudman för databasen med skandinaviska kända björnar). När detta är klart ska uppgifterna "packas” på ett speciellt sätt och exporteras till Rovbase.

Eftersom arbetet med de insamlade proverna 2015 har tagit så lång tid kommer vi (länsstyrelserna, SJF och Viltskadecenter) att samordna exporten till Rovbase med publiceringen av Björnprojektets rapport, så att all information förmedlas vid ett och samma tillfälle.

2017-01-23
Under spillningsinventeringen 21 augusti – 31 oktober 2015 samlade framför allt jägare in nära 6 000 björnspillningar i Jämtlands och Västernorrlands län. Viltskadecenter tog emot och registrerade alla prover i Rovbase innan de skickades för analys till Centrum för genetisk identifiering (CGI) vid Naturhistoriska Riksmuseet. Eftersom antalet prover var många fler än labbet räknat med tog det betydligt längre tid att genomföra analyserna än de planerat för. Under arbetet behövde de förbättra en del av metodiken, vilket också tog extra tid.

Analyserna av spillningsproverna var klara i början av september, men kvalitetssäkringen av metod och analysresultat tillsammans med DNA-laboratoriet NIBIO Svanhovd samt matchning av databasen mot norska och franska databaser har fördröjt leveransen av resultaten. Det franska labbet Laboratoire d’Écologie Alpin (LECA), som arbetade med spillningsanalyserna när inventeringsmetoden utvecklades (2001-2007), har precis avslutat sin avstämning.

Nu ska de avstämda resultaten i sin tur stämmas av med uppgifterna i en databas med samtliga kända björnar, så att individer med samma genetiska profil (en unik genotyp = en individ) listas korrekt under samma beteckning. Analysresultaten kommer att läggas ut i Rovbase, så att man kan se vilken information man fått ut från varje enskilt prov. När detta är gjort skickas uppgifterna till Skandinaviska Björnprojektet som ska göra beräkningarna. Dessa tar några veckor att genomföra.

Vi beklagar att processen dragit ut så mycket på tiden och tackar för visat tålamod. Insamlingen 2015 var första steget i det nya, sammahållna systemet för spillningsinventering av björn i landet och vi arbetar för att få till en bra och tydlig rutin för alla inblandade parter framöver.

- - -

Viltskadecenter har registrerat alla inskickade prover i den svensk-norska databasen Rovbase. Där finns även andra typer av prover som samlats in från björnar i Sverige och Norge. Proverna kommer att kompletteras med analysresultaten.
Direktlänk till alla prover från Jämtland och Västernorrland 2015.

Spillningsinventeringarna sker i samverkan mellan Länsstyrelserna, Svenska Jägareförbundet, Viltskadecenter (SLU), Skandinaviska Björnprojektet och genetiska laboratorier. Naturvårdsverket lämnar finansiella bidrag till inventeringarna.

Hur söker jag i Rovbase?

Så här söker du i Rovbase

Enkelt sök

  1. Alla arter är förbockade på startsidan. Klicka ur de arter du inte vill ha med så att endast den art eller de arter du är intresserad av finns kvar.
  2. Fyll i län eller kommun. Det går att söka på flera län eller kommuner eller en kombination av dessa.
  3. Tidsperioden "senaste år" är förvald, men kan ändras.
  4. Klicka på "Sök" (ovanför djurbilderna).

Nu visas alla typer av observationer. Om man klickar på en enskild symbol kommer all information om denna upp i en ruta.

Avancerat sök

  1. Under "Plats och period" ställer du in exakt vilken tidsperiod du vill titta på.
  2. Under "Observationer" är alla typer förbockade. Om du enbart vill se prover som samlats in för DNA-analys måste du klicka ur alla utom DNA-rutorna.
  3. Klicka på "Sök" så kommer kartan med alla spillningsprover upp.
  4. Leta fram ditt prov genom att zooma in i kartan. Klicka på förstoringsglaset med + och sedan i kartan igen, så många gånger som behövs för att urskilja enskilda prover. För att kunna dra i och flytta kartbilden måste du klicka på handsymbolen.

Under "Rovdjur" kan man även söka direkt på en specifik streckkod (om man har fotograferat eller antecknat den) och få träff på enbart det provet. Bra för en insamlare som vill ta reda på analysresultatet för just sitt prov!

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Läs mer om:
Sidansvarig: maria.levin@slu.se