Björnspillningsinventering 2016

Senast ändrad: 09 maj 2017
Björn-DSC8195-EH.JPG

2016 spillningsinventerade Norrbottens län. Proverna har analyserats avseende DNA och skickats vidare till Norge för matchning.

Inventeringen kan ge ett bra mått på hur stor björnstammen är i länet. Resultatet blir en värdefull grund för förvaltning, skadeberäkning och jaktkvoter.

Länsstyrelsen genomför inventeringen i samarbete med Naturvårdsverket, Viltskadecenter och Jägarförbundet. Insamlare var nu, liksom för sex år sedan, jägare, renskötare, friluftsfolk och intresserade i övrigt.

Insamlingen är avslutad

Vi har tagit emot nära 1600 prover som är samlade under den ordinarie inventeringstiden och på kalvningsland under våren (se nedan). Proverna är analyserade av CGI på Naturhistoriska Riksmuseet.

Inskickade prover visas i Rovbase

Här visas alla inskickade björnprover i Norrbottens län som är registrerade fram till ögonblicket man klickar på länken. Även prover från fällda björnar kommer med. Direktlänk till insamlade och registrerade prover i databasen Rovbase i Norrbotten 2016. OBS! I träfflistan syns även vävnadsprover som är insamlade av länsstyrelsen.

Instruktionsfilm

Samla björnspillning - se filmen på Viltskadecenters Youtube-kanal!

Försök 2016 - vårinsamling på kalvningsland

Under de senaste årens björnspillningsinsamlingar har antalet spillningar från väglösa områden varit få. Om det beror på att det finns få björnar i dessa områden eller att insamlingsansträngningen är lägre där går inte att avgöra.

På initiativ från renskötare undersöker vi i år om möjligheten att samla spillningar i april - juni i fjällområden (framför allt kalvningsland) leder till
1) fler inskickade spillningar.
2) fler björnindivider än de som identifieras under den ordinarie insamlingsperioden.

Efter genomförd höstinsamling fattas beslut om i vilken omfattning även spillningar insamlade under våren ska DNA-analyseras.

Under försöksperioden fick vi in 26 spillningar från dessa områden. Nu finns även dessa prover registrerade i Rovbase.

Läs mer om: