Databaser för rapportering

Senast ändrad: 24 augusti 2016
Rovbase.jpg

I Sverige används databaserna Skandobs och Rovbase för rapportering av rovdjursförekomst.

Skandobs

Skandobs är en norsk-svensk databas som har utvecklats av Naturvårdsverket och Rovdata i Norge. Här kan allmänheten rapportera observationer av stora rovdjur och se var rovdjur finns i varje län.

Rovbase

Rovbase 3.0 är ett viktigt verktyg i förvaltningen av björn, järv, lodjur och varg i Sverige och Norge. Den är ett förvaltningsverktyg och en databas med rovdjursinformation. I Rovbase finns uppgifter dels om inventeringar av stora rovdjur, dels om jakt och annan dödlighet. Rovbase ersätter den tidigare databasen Rovdjursforum.

Allmänheten kan använda den publika delen av Rovbase 3.0. Där kan du ta del av olika typer av data från rovdjursförvaltningen. Sekretessbelagda uppgifter visas inte i den publika delen. Klicka på den blå rubriken nedan så kommer sökanvisningarna fram.

Hur söker jag i Rovbase?

Så här söker du i Rovbase

Enkelt sök

  1. Alla arter är förbockade på startsidan. Klicka ur de arter du inte vill ha med så att endast den art eller de arter du är intresserad av finns kvar.
  2. Fyll i län eller kommun. Det går att söka på flera län eller kommuner eller en kombination av dessa.
  3. Tidsperioden "senaste år" är förvald, men kan ändras.
  4. Klicka på "Sök" (ovanför djurbilderna).

Nu visas alla typer av observationer. Om man klickar på en enskild symbol kommer all information om denna upp i en ruta.

Avancerat sök

  1. Under "Plats och period" ställer du in exakt vilken tidsperiod du vill titta på.
  2. Under "Observationer" är alla typer förbockade. Om du enbart vill se prover som samlats in för DNA-analys måste du klicka ur alla utom DNA-rutorna.
  3. Klicka på "Sök" så kommer kartan med alla spillningsprover upp.
  4. Leta fram ditt prov genom att zooma in i kartan. Klicka på förstoringsglaset med + och sedan i kartan igen, så många gånger som behövs för att urskilja enskilda prover. För att kunna dra i och flytta kartbilden måste du klicka på handsymbolen.

Under "Rovdjur" kan man även söka direkt på en specifik streckkod (om man har fotograferat eller antecknat den) och få träff på enbart det provet. Bra för en insamlare som vill ta reda på analysresultatet för just sitt prov!

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Support och frågor om Rovbase

Viltskadecenter-support för Rovbase (svenska användare):
E-post: support.rovbase@slu.se
Telefon: 0581-69 73 73

Generella frågor

Naturvårdsverket: Peter Jaxgård,
peter.jaxgard@naturvardsverket.se

Fakta:

Har DU sett rovdjur?

Ju fler som deltar och registrerar sina fynd desto bättre och mer exakta blir resultaten av inventeringarna. Det bidrar till ökad kunskap om förekomst och utbredning av dessa arter.

Läs mer om hur du rapporterar observationer.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se