Har DU sett rovdjur?

Senast ändrad: 17 januari 2017
lo-rav-lopor-akearonsson.jpg

Allmänhetens observationer av rovdjur är viktiga för övervakningen av de stora rovdjuren. De utgör ett viktigt komplement till länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Kontakta din länsstyrelse om du har sett något av de stora de fem rovdjuren (björn, järv, lodjur, kungsörn eller varg) eller spår av dem. Det är viktigt att du kan berätta:

  • Vilken art det gäller
  • Hur många djur det kan vara
  • Plats
  • Datum och tidpunkt

Rapportera i Skandobs

I databasen Skandobs kan du registrera dina observationer.

Rapportera i Skandobs

I Skandobs mobilapp kan du registrera observationerna i mobiltelefonen. Appen är under utveckling och en ny version planeras till hösten 2016.

skandobs länkknapp

Ladda ner mobilapp för Skandobs

Rapportera snabbt innan spåren förvinner!

Rovdjur kan röra sig över stora ytor på kort tid och spåren kan därför observeras av flera människor på olika platser. För att säkerställa art och undersöka om det rör sig om ett eller flera djur måste spåren kvalitetssäkras på plats av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kan inte åka på alla rapporter utan måste prioritera bland dem. Prioriteringarna görs utifrån vilken information om förekomst de har sedan tidigare. Rapporter om förekomst av nya arter och/eller nya områden i länet har hög prioritet.

Fakta:
Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs kunskap och vana. Det är lätt att förväxla till exempel spår av lodjur med vargspår och hundspår kan se ut som spår av varg.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Spårbok

Beställ boken!

Sidansvarig: maria.levin@slu.se