Resultat från inventering av lodjur

Senast ändrad: 16 juni 2017
Lorapportbild-2017-Mattias-Siljefjord-320px.jpg.jpg

Lodjur inventeras under perioden 1 oktober – 31 mars. Nu har slutrapporten publicerats.

Lodjur  2017

Inventeringssäsongen för lodjur pågick mellan 1 oktober 2015 och 31 mars 2017. Sammanställningen av inventeringsarbetet fortsatte under våren. Rapporten skrivs i samarbete med Rovdata som är Viltskadecenters norska motsvarighet avseende inventeringar av stora rovdjur. Länken till rapporten går till biblioteksdatabasen i Norge, där rapporten arkiveras.

Inventering av lodjur 2017

Fakta:

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se