Resultat från inventering av lodjur

Senast ändrad: 01 februari 2017
Lodjur-AA.jpg

Lodjur inventeras under perioden 1 oktober – 31 mars.

Lodjur  2016

Inventeringssäsongen för lodjur pågick mellan 1 oktober 2015 och 31 mars 2016. Sammanställningen av inventeringsarbetet fortsatte under våren och sommaren. Slutrapporten publicerades 22 september 2016.

Inventering av lodjur 2016

Fakta:

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se