Resultat från inventering av varg

Senast ändrad: 25 april 2017
Varg fig 46 ÅA.jpg

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg.

Löpande uppdatering om vargrevir

Här redovisas vargrevir som är dokumenterade som familjegrupper eller revirmarkerande par enligt gällande inventeringsinstruktioner. Begreppen förklaras i dokumentet.

Länsstyrelserna arbetar med flera revir samtidigt. Vi uppdaterar listan allteftersom reviren särskiljs från omkringliggande revir och dokumenteras avseende social status. Uppdateringen pågår ända fram till dess inventeringen är klar.

Rapport vargläget 25 april 2017

Varg i Sverige vintern 2015/2016

Inventeringsäsongen för varg pågick mellan 1 oktober 2015 och 31 mars 2016. Sammanställningen av inventeringsarbetet och DNA-analyser fortsatte under april-maj. Läs slutrapporten som publicerades 1 juni 2016.

Inventering av varg vintern 2015-2016

Inför sammanställningen av inventeringsresultatet vintern 2014-2015 beslutade Naturvårdsverket (S) och Miljödirektoratet (N) att de gränsöverskridande vargreviren skulle fördelas med hälften till Sverige och hälften till Norge. För att kunna jämföra dagens inventeringsresultat med data bakåt i tiden har vi gjort motsvarande beräkningar för samtliga år från vintern 1998/1999. Läs sammanställningen här:

Retroaktiv sammanställning över antal vargar i Sverige 1998/1999 - 2015/2016 efter fördelning av gränsrevir.

Fakta:

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se