Resultat från inventering av järv

Senast ändrad: 15 november 2016
     Jarvlopa-Sjaunja-ÅA.jpg

Järv inventeras under perioden 1 februari – 31 juli.

Järv 2016

Inventeringssäsongen för järv pågick mellan 1 februari och 31 juli 2016. Sammanställningen av inventeringsarbetet fortsatte under hösten. Slutrapporten  publicerades 7 november 2016.

 

Inventering av järv 2016

Fakta:

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se