Viltskadestatistik

Senast ändrad: 15 mars 2017

Viltskadecenter sammanställer årligen statistik över skador orsakade av stora rovdjur och fåglar i Sverige. Statistiken grundar sig på uppgifter om beslut från länsstyrelsernas viltskadehandläggare och rovdjursansvariga, samt på besiktningsmännens rapporter i databasen Rovdjursforum.

Rapporterna kan laddas hem från Viltskadecenters gamla webbplats.

Länk till Viltskadecenters statistikrapporter

Information angående statistiken för 2016
Databasen Rovdjursforum togs ur drift under hösten 2016, eftersom systemet blivit föråldrat. Innan den nya lösningen är färdig tillämpas en tillfällig metod för länen att registrera kostnader för ersättningar och bidrag. Detta har inneburit en del fördröjningar med redovisning, vilket innebär att VSC inte kunnat publicera viltskadestatistikrapporten i mitten av februari, som vi brukar. Vi kommer att sätta ihop rapporten och publicera den här när alla uppgifter finns tillgängliga.

Fakta:

Viltskadecenters publikationer

En av Viltskadecenters uppgifter är att dokumentera vår och andras kunskap i olika tryckta former. Vi ger ut rapporter, faktablad, böcker och annat informationsmaterial om skador, förebyggande åtgärder och inventeringar.

Publikationerna är i pdf-format och kan laddas hem från Viltskadecenters gamla webbplats. Klicka på länkarna så flyttas du automatiskt dit.

Publikationer listade kronologiskt

Publikationer listade ämnesvis

Publikationer listade i publikationstyper

Rapporter

Faktablad

Böcker och skrifter

Övriga publikationer  
Viltskadecenters filmer, foldrar, planscher, m m

Nyhetsbrev 
Viltskadecenters nyhetsbrev Vilt och Tamt

Sidansvarig: maria.levin@slu.se