Databaser för förvaltningen

Senast ändrad: 17 januari 2017

Besiktningar, inventeringsinsatser och döda rovdjur ska registreras i databasen Rovbase. Skador på gröda och skadeförebyggande åtgärder registreras tills vidare i annan ordning, då databasen Rovdjursforum avvecklas.

Rovdjursforum

Skador på gröda orsakade av trana, sångsvan och gäss samt skadeförebyggande åtgärder för gröda och tamdjur har registrerats i databasen Rovdjursforum sedan 2003. Databasen har dock avvecklats, eftersom systemet blivit föråldrat. Skador på gröda och skadeförebyggande åtgärder för gröda och tamdjur registreras tills vidare i en Excel-fil som Naturvårdsverket tillhandahåller.

Avveckling av Rovdjursforum - information 30/9 2016.

Rovbase

Inventeringsresultaten från rovdjursinventeringarna läggs in av länsstyrelsernas naturbevakare och samebyarnas inventeringsansvariga i databasen Rovbase.

Skandobs

Länsstyrelserna ansvarar för uppföljning och kvalitetssäkring av rovdjursobservationer som registreras i Skandobs.
skandobs länkknapp

Support och utbildning

På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter utbildning och support för Rovdjursforum, Rovbase och Skandobs. Håll utkik efter datum för utbildningar under rubriken Kalender på ingångssidan.

Rovdjursforum: support.rovdjursforum@slu.se, telefon 0581 – 69 73 73
Rovbase: support.rovbase@slu.se, telefon 0581 – 69 73 73
Skandobs: support.skandobs@slu.se, telefon 0581 – 69 73 73

Fakta:

Ladda ner Skandobs mobilapp Skandobs Touch

skandobs länkknapp

Sidansvarig: maria.levin@slu.se