Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för reproduktionsbiologi

Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, CRU, är en gemensam centrumbildning för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

CRU består av ett nätverk av forskare som arbetar inom ämnesområdet reproduktionsbiologi vid de två universiteten. CRU:s huvudsyfte är att öka kunskapen om fortplantningen hos djur och människor genom en mer heltäckande syn på reproduktionsbiologi. Att arrangera konferenser, seminarier, workshops och aktiviteter inom forskarutbildning är centrala delar i detta arbete.

För vidare information se den engelska versionen av hemsidan.

Publicerad: 21 oktober 2016 - slu.se