Publicerad: 29 mars 2010 - slu.se

 

 

Riccardo Bommarco

Professor, Samverskanslektor växtskydd


Kontakt:

Telefon:  018-672423
E-post: Riccardo.Bommarco@slu.se
Rum: 1107

Adress:

Institutionen för ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7044
750 07 UPPSALA

Forskningsintressen

Jag forskar om insekters och växters ekologi och deras roll för växtskydd och pollinering i jordbruket. Jag är intresserad av hur markanvändning, landskapets utformning och bevarandeinsatser påverkar den biologiska mångfaldens sammansättning och dynamik. Jag fokuserar särskilt på organismer som utför ekoystemtjänster; såsom biologisk kontroll av skadegörande insekter i lantbruket (utfört av jordlöpare, spindlar, nyckelpigor och parasitsteklar), eller pollinering av odlade och vilda växter (t ex av humlor, honungsbin, solitära bin, blomflugor och fjärilar). Jag samarbetar med samhällsvetare och ekonomer för att översätta kunskaper om nyttoinsekternas ekologi i brukade landskap till stöd för beslut och förslag till markanvändning, förvaltning av biologisk mångfald och produktionsstödjande ekosystemtjänster.

Forskargrupp och resurser

Jag är del av en forskargrupp som arbetar med dessa frågor. Läs mer om våra resurser och aktiviteter här: Ecosystem services and conservation research team (endast på engelska) 

Examensarbete

Vill du göra ditt examensarbete med oss? Läs mer här.

Uppdrag

Handläggande redaktör för tidskriften Oecologia.

Författare IPBES

Ordförande Plattform Växtskydd SLU

Vetenskapliga publikationer - några favoriter (hela listan finns här)

Rundlöf M, GKS Andersson, R Bommarco, I Fries, V Hederström, L Herbertsson, O Jonsson, BK Klatt, TR Pedersen, J Yourstone, HG Smith. 2015. Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees. Nature in press doi:10.1038/nature14420

Gagic V, I Bartomeus, T Jonsson, A Taylor, C Winqvist, Ch Fischer, EM Slade, I Steffan-Dewenter, M Emmerson, SG Potts, T Tscharntke, W Weisser, R Bommarco. 2015. Functional identity and diversity of animals predict ecosystem functioning better than species-based indices. Proceedings of the Royal Society B in press

Rusch A, K Birkhofer, R Bommarco, H G Smith, B Ekbom. 2015. Predator body sizes and habitat preferences predict predation rates in an agroecosystem. Basic and Applied Ecology in press

Rundlöf M., A.S. Persson, H.G. Smith, R. Bommarco 2014. Late-season mass-flowering red clover increases bumble bee queen and male densities. Biological conservation 172:138-145.

Jonsson M., R. Bommarco, B. Ekbom, H.G. Smith, J. Bengtsson, B. Caballero-Lopez, C. Winqvist, O. Olsson. 2014. Ecological production functions for biological control services in agricultural landscapes. Methods in ecology and evolution 5:243-252.

Bartomeus I., S.G. Potts, I. Steffan-Dewenter, B.E. Vaissière, M. Woyciechowski, K.M. Krewenka, T. Tscheulin, S.P.M. Roberts, H. Szentgyörgyi, C. Westphal, R. Bommarco. 2014. Contribution of insect pollinators to crop yield and quality varies with agricultural intensification. PeerJ doi:10.7287/peerj.preprints.184v1

Marini L., E. Öckinger, K-O. Bergman, B. Jauker, J. Krauss, M. Kuussaari, J. Pöyry, H.G. Smith, I. Steffan-Dewenter, R. Bommarco. 2014. Contrasting effects of habitat area and connectivity on evenness of pollinator communities. Ecography 37:544-551.

Garibaldi, L.A., et al. 2013. Wild pollinators enhance fruit set of crops regardless of honey-bee abundance. Science 339(6127):1608-1611.

Lundin O., Smith H.G., Rundlöf M., Bommarco R. 2013. When ecosystem services interact - crop pollination benefits depend on the level of pest control. Proceedings of the Royal society B 280: 20122243 doi: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2012.2243

Bommarco R., Kleijn D., Potts S.G. 2013. Ecological intensification: harnessing ecosystem services for food security. Trends in Ecology and Evolution 28:230 – 238.

Marini L., Bruun H.H., Heikkinen R.K., Helm A., Honnay O., Krauss J., Kühn I., Lindborg R., Pärtel M., Bommarco R. 2012. Traits related to species persistence and dispersal explain changes in plant communities subjected to habitat loss. Diversity and Distributions 18:898-908.

Bommarco R., O. Lundin, H.G. Smith & M. Rundlöf. 2012. Drastic historic shifts in bumble bee community composition in Sweden. Proceedings of the Royal Society B 279:309-315.

Winqvist C., J. Bengtsson, T. Aavik, F. Berendse, L.W. Clement, S. Eggers, Ch. Fischer, A. Flohre, F. Geiger, J. Liira, T. Pärt, C. Thies, T. Tscharntke, W.W. Weisser, R. Bommarco. 2011. Mixed effects of organic farming and landscape complexity on farmland biodiversity and biological control potential across Europe. Journal of applied Ecology 48:570-579.

Bommarco R., F. Miranda, H. Bylund & Ch. Björkman. 2011. Insecticides suppress natural enemies and increase pest damage in cabbage. Journal of Economic Entomology 104:782-791.

Öckinger E., Schweiger O., Crist T., Debinski D., Krauss J., Kuussaari M., Petersen J., Pöyry J., Settele J., Summerville K., Bommarco R. 2010. Life-history traits predict species responses to habitat area and isolation – A cross-continental synthesis. Ecology Letters. 13: 969–979.

Bommarco R., Lönn M., Danzer U., Pålsson K-J, Torstensson P. 2010. Genetic and phenotypic differences between thistle populations in response to habitat and weed management practices. Biological Journal of the Linnean society. 99:797-807.

Kuussaari M., Bommarco R., Heikkinen R.K., Helm A., Krauss J., Lindborg R., Öckinger E., Pärtel M., Pino J., Roda F., Stefanescu C., Teder T., Zobel M., Steffan-Dewenter I. Extinction debt: a challenge for biodiversity conservation. 2009. Trends in Ecology & Evolution. 24:564-571.

 

Övriga publikationer

Rundlöf M., Lundin O. & Bommarco R. 2012. Växtskyddmedlens påverkan på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. CKB-rapport 2012:2

Bommarco R. & Lindström S. 2011. Nystart för pollineringsstudier i höstraps. Svensk frötidning 3:11

Bommarco R.  2009. Honungsbinas betydelse för den biologiska mångfalden. I Thorsten Rahbek Pedersen (Red.). Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder. Sveriges Jordbruksverk Rapport 2009:24

  • Rundlöf Maj, GKS Andersson, R Bommarco, I Fries, V Hederström, L Herbertsson, O Jonsson, BK Klatt, TR Pedersen, J Yourstone, HG Smith. 2015. Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees. Nature in press doi:10.1038/nature14420


Kontaktinformation
Sidansvarig: Riccardo.Bommarco@slu.se