Publicerad: 30 mars 2010 - slu.se

pic_tobiasjeppsson


Tobias Jeppsson

Forskare

Kontakt:

Telefon: (+46) 018-672368
E-post:
tobias.jeppsson@slu.se
tobias.jeppsson@bio.uio.no

Adress:

Institutionen för Ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7044
750 07 UPPSALA
Sverige

 

Forskningsintressen

Min forskning befinner sig huvudsakligen i gränslandet mellan ekologi och bevarandebiologi. Vi lever i en tid av snabba förändringar i arters livsmiljö och därför är många arter minskande eller hotade av utdöende. Dessa arter skiljer sig givetvis mycket åt med avseende på livshistoria, men betyder det att även utdöendeprocesserna skiljer sig åt? Jag undersöker aspekter av denna fråga genom att undersöka hur livshistoriekaraktärer och andra artspecifika egenskaper är relaterade till utdöenderisk. För att angripa detta problem använder jag både jämförande studier mellan utdöenderisk och artkaraktärer, och teoretiska modeller av utdöenderisk. Jag arbetar även på sätt att använda information ur naturaliesamlingar och fyndrapporter (Citizen science data) för att uppskatta populationtrender och utbredningsförändringar, främst genom att använda data från skalbaggsgruppen långhorningar (Cerambycidae). För närvarande använder jag även dessa data för att undersöka sambandet mellan klimatförändringar och förändringar i fenologi (när arter uppträder under året) och/eller utbredning.  

 

Publikationer

Hör av dig om du vill ha en pdf-version av någon artikel.

Vetenskapliga publikationer

Jeppsson, T. & Forslund, P. 2014. Species traits explain differences in Red list status and
long-term population trends in longhorn beetles
Animal Conservation 17(4): 332–341. doi: 10.1111/acv.12099 (abstract) (data) (poster)

Snäll, T. Forslund, P. Jeppsson, T., Lindhe, A., O'Hara, B. 2014. Evaluating temporal variation in Citizen Science Data against temporal variation in the environment. Ecography 37(3): 293-300. doi: 10.1111/j.1600-0587.2011.00544.x (Tillgänglig online nov. 2013)

Jeppsson, T. & Forslund, P. 2012. Can life history predict the effect of demographic stochasticity on extinction risk? The American Naturalist 179(6): 706-720. Pressmeddelande. (pdfAccess the recommendation on F1000

Lindhe, A., Jeppsson, T., Ehnström, B. 2010. Longhorn beetles in Sweden - changes in distribution and abundance over the last two hundred years. Entomologisk tidskrift 131(4): 241-510. (pdf summary) (Beställ från pren@sef.nu, se även denna sida)

Jeppsson, T., Lindhe, A., Gärdenfors, U., Forslund, P. 2010. The use of historical collections to estimate population trends: A case study using Swedish longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae). Biological conservation, 143 (9): 1940-1950. (pdf

Arlt, D., Forslund, P., Jeppsson, T. & Pärt, T. 2008. Habitat-specific population growth of a farmland bird. PLoS ONE 3, e3006. doi:10.1371/journal.pone.0003006. (pdf)

Avhandlingar

Jeppsson, T. 2010. Empirical and Theoretical Studies of Population Trends and Extinction Risks. Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2010:41. Uppsala. Doctoral dissertation. Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences. (pdf

Jeppsson, T., 2004, Natural selection on floral traits in Aconitum lycoctonum (Ranunculaceae) in different regions of its distribution, with special regard to the presence/absence of Bombus consobrinus (Hymenoptera), Master thesis, Department of Studies in Biology and Environmental Sciences, Umeå University, Sweden. (pdf 344 kB).

Konferensbidrag/Föredrag

Jeppsson, T., Forslund, P. 2013. Species traits explain differences in Red list status and long-term population trends. At : 11th INTECOL Congress, Ecology: Into the next 100 years, 18-23 August. London. Poster. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.787683

Jeppsson, T., Lindhe, A., Forslund, P. 2012. The use of historical collections to estimate population trends.  3rd European Congress of Conservation Biology, 31 August 2012. Glasgow. Muntlig presentation.
http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.156162

Jeppsson, T. Flora och faunavård 2011. Populationsutvecklingen hos långhorningar i Sverige – en historisk utblick. Uppsala. Inbjuden talare. Video från UR samtid. (länk

Rapporter

Jeppsson, T. 2009. Stochasticity in the extinction process. Introductory research essay. Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences. No. 11. Uppsala. (pdf)

Populärvetenskapligt

Jeppsson, T. & Nilsson, A., 2004, Nya fynd av skräddare från Norrland, Natur i norr, 23(1): 49-50. (pdf

Jeppsson, T., Karlsson, P., Nilsson, A., 2002, Om bottniska vikens virvelbaggar, Natur i norr, 21(2): 57-60. (pdf)

  


Kontaktinformation
Sidansvarig: tobias.jeppsson@slu.se