Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för ekonomi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för ekonomi

På Institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom statistik, nationalekonomi och företagsekonomi, tillämpat på frågor som rör jordbruk, livsmedel och naturresurser.

Våra utbildningar

Våra största och populäraste utbildningar är Ekonomagronom och Ekonomkandidat. Vi har två mastersprogram, en med miljöinriktning och en med jordbruksinriktning, på hög internationell nivå och ett hundratal kurser. Våra ekonomutbildningar är inriktade på jordbruk och naturresurser.

 

 

Vår forskning

Vi bedriver forskning i Tillämpad statistik och matematik, Företagsekonomi och i Nationalekonomi. Forskningen kan också beskrivas med forskningsteman och forskningsprojekt som utgångspunkt.  Läs mer om våra forskningsområden nedan, eller gå till sidan projekt på Institutionen för ekonomi, eller till våra publikationer.

Teman i Nationalekonomi

Miljöekononomi

Jordbruks- och livsmedelssektorns politik och handel

Analysgruppen

Teman i Företagsekonomi

Entreprenörskap på landsbygden

Värdekedjan för livsmedel och fiber

Beslutsfattande och management

Nyheter

2015-04-24 -  Ska det vara obligatoriskt att märka maten med ursprung?
Ursprungsmärkning framställs ibland som en lösning på flera problem som aktualiserats vid livsmedelsskandaler. Frivillig märkning är en effektivare lösning enligt en studie av fem forskare från Institutionen...
2015-04-23 -  Splittrad syn på oren kooperation
L antbrukskooperation kan internationaliseras på olika sätt. En form är att föreningar i olika länder fusionerar. En annan att en förening låter utländska bönder bli medlemmar. Ytterligare en modell har...
2015-03-30 -  Ökad rådgivning minskar kväveläckage
Forskare vid AgriFoods Economics Centre har utvärderat programmet ”Greppa näringen” som erbjuder rådgivning till lantbrukare. Studien visar att råden är effektiva och ger minskat kväveläckage i svenska...
2015-03-27 -  Postdoktor-tjänst med inriktning på individers beslutsfattande
Vi söker en drivande och motiverad medarbetare till forskargruppen ’Beslutsfattande och Management’ inom ämnet företagsekonomi vid institutionen för ekonomi, SLU. Tjänsten är en postdoktoral anställning...
2015-03-24 -  Djurvälfärden har fler värden än lönsamhet för lantbrukaren
Att djuren mår bra är en viktig faktor när lantbrukare bestämmer sig för att satsa på djurvälfärd. Att förstå komplexiteten i lantbrukarens beslut gör det möjligt att utveckla de politiska verktygen. Detta...

Våra publikationer

Klicka på länken nedan för att se våra samlade publikationer

Publikationer


  DEADLINE EXTENDED TO 31 MARCH! APPLY NOW TO NOVA PHD SUMMER SCHOOL

NOVA PHD Summer School: The Empirics of Economic Organizations and Transaction Cost: 3 ECTS, August 17-21, 2015, Uppsala, Sweden Opens in new window

 


 

Våra utbildningsprogram

Ekonomagronom

Ekonomi kandidat

Agricultural Economics and Management

Environmental Economics and Management

Vår utbildning är PRME-certifierad

PRME's logo med länk till PRME's hemsida


Vår Facebook-sida

Institutionen för ekonomi - SLU | 


Vår ResearchGate-sida


Seminarier

Inga händelser kunde hittas.

Våra externa webbsidor:
agrifood


 

agriwise


 
Sidan uppdaterad: 2015-04-09.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se