Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för ekonomi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för ekonomi

På Institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom statistik, nationalekonomi och företagsekonomi, tillämpat på frågor som rör jordbruk, livsmedel och naturresurser.

Våra utbildningar

Våra största och populäraste utbildningar är Ekonomagronom och Ekonomkandidat. Vi har två mastersprogram, en med miljöinriktning och en med jordbruksinriktning, på hög internationell nivå och ett hundratal kurser. Våra ekonomutbildningar är inriktade på jordbruk och naturresurser.

 

 

Vår forskning

Vi bedriver forskning i Tillämpad statistik och matematik, Företagsekonomi och i Nationalekonomi. Forskningen kan också beskrivas med forskningsteman och forskningsprojekt som utgångspunkt.  Läs mer om våra forskningsområden nedan, eller gå till sidan projekt på Institutionen för ekonomi, eller till våra publikationer.

Teman i Nationalekonomi

Miljöekononomi

Jordbruks- och livsmedelssektorns politik och handel

Analysgruppen

Teman i Företagsekonomi

Entreprenörskap på landsbygden

Värdekedjan för livsmedel och fiber

Beslutsfattande och management

Nyheter

2015-08-28 -  Märkning och konsumtionsstöd bästa vägen till ökad djurvälfärd
Alla människor håller säkert med om att god djurvälfärd är önskvärd. Vi vill inte äta kött, ägg och mejeriprodukter om djuren har farit illa. Dock är det osäkert hur man ska uppnå att djuren har det bra...
2015-08-26 -  Så bör viltskadorna ersättas
Djurhållning i rovdjursområden innebär merkostnader för lantbruksföretag även om de inte drabbas av angrepp, enligt en ny rapport från SLU. Idag får företagen ingen ersättning för dessa indirekta kostnader,...
2015-08-24 -  Bolagiseringens baksida
Så snart något är problematiskt i den kooperativa företagssfären, finns det folk, som tar fram sin patentlösning på alla problem – bolagisering. Nu har de hittat på att detta är en lösning på avräkningspriset...
2015-08-17 -  Sänkta beteskrav hjälper inte mjölkböndernas ekonomi
Sänkta djurskyddskrav hjälper inte mjölkböndernas ekonomi, det skriver en grupp SLU-forskare på SvD Brännpunkt idag. Det är en vanlig, men felaktig, utgångspunkt i diskussionerna om mjölkböndernas ekonomiska...
2015-08-03 -  Torbjörn Jansson tilldelas 3 miljoner från Energimyndigheten för forskningsprojekt om växthusgaser
Torbjörn Jansson och Fredrik Wilhelmsson vid AgriFood Economics Centre, tilldelas 3 miljoner från Energimyndigheten. De kommande tre åren skall de undersöka samspelet mellan energipolitik och jordbrukets...

Våra publikationer

Klicka på länken nedan för att se våra samlade publikationer

Publikationer


   

Våra utbildningsprogram

Ekonomagronom

Ekonomi kandidat

Agricultural Economics and Management

Environmental Economics and Management

Vår utbildning är PRME-certifierad

PRME's logo med länk till PRME's hemsida


Vår Facebook-sida

Institutionen för ekonomi - SLU | 


Vår ResearchGate-sida


 
Sidan uppdaterad: 2015-09-29.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se