Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för ekonomi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för ekonomi

På Institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom statistik, nationalekonomi och företagsekonomi, tillämpat på frågor som rör jordbruk, livsmedel och naturresurser.

Våra utbildningar

Våra största och populäraste utbildningar är Ekonomagronom och Ekonomkandidat. Vi har två mastersprogram, en med miljöinriktning och en med jordbruksinriktning, på hög internationell nivå och ett hundratal kurser. Våra ekonomutbildningar är inriktade på jordbruk och naturresurser.

 

 

Vår forskning

Vi bedriver forskning i Tillämpad statistik och matematik, Företagsekonomi och i Nationalekonomi. Forskningen kan också beskrivas med forskningsteman och forskningsprojekt som utgångspunkt.  Läs mer om våra forskningsområden nedan, eller gå till sidan projekt på Institutionen för ekonomi, eller till våra publikationer.

Teman i Nationalekonomi

Miljöekononomi

Jordbruks- och livsmedelssektorns politik och handel

Analysgruppen

Teman i Företagsekonomi

Entreprenörskap på landsbygden

Värdekedjan för livsmedel och fiber

Beslutsfattande och management

Nyheter

2015-06-23 -  Hanna Astner får "Best Student Paper Award"
Hanna Astner tilldelades Best Student Paper Award under en konferens om entreprenörskap den 18-19 juni.
2015-06-23 -  Annat än pengar styr engagemang i Lantmännen
Det är främst olika sociala faktorer som motiverar distriktsstyrelsernas ledamöter i Lantmännen att engagera sig. De tycker att den kooperativa företagsformen är värdefull, och de vill medverka till att...
2015-06-03 -  Alistair Anderson, gästprofessor vid Institutionen för ekonomi
Alistair Anderson är professor vid Robert Gordon University och gästprofessor i Entreprenörskap på landsbygden vid Institutionen för ekonomi. Det gemensamma intresset är kontext-baserad analus av entr...
2015-05-27 -  Medlemsnytta och förräntning möjligt att förena
En kooperativ förening finns därför att medlemmarna ska handla med den till bättre villkor än vad de skulle kunna ha fått på annat håll. För att föreningen ska kunna göra detta måste den styras av medlemmarna...
2015-05-26 -  Välvillig syn på dyrare mjölk från utegående kor
 I en tysk studie som mätte betalningsviljan för mjölk från olika produktionssystem visade sig betalningsviljan variera stort mellan konsumentkatgorier. Flera av grupperna var villiga att betala mer...

Våra publikationer

Klicka på länken nedan för att se våra samlade publikationer

Publikationer


   

Våra utbildningsprogram

Ekonomagronom

Ekonomi kandidat

Agricultural Economics and Management

Environmental Economics and Management

Vår utbildning är PRME-certifierad

PRME's logo med länk till PRME's hemsida


Vår Facebook-sida

Institutionen för ekonomi - SLU | 


Vår ResearchGate-sida


Seminarier

Inga händelser kunde hittas.

Våra externa webbsidor:
agrifood


 

agriwise


 
Sidan uppdaterad: 2015-05-15.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se