Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för ekonomi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för ekonomi

Våra största och populäraste utbildningar är Ekonomagronom och Ekonomkandidat. Vi har två mastersprogram på hög internationell nivå och ett hundratal kurser. Våra ekonomutbildningar är inriktade på jordbruk och naturresurser.

Vi forskar om hur man hushåller med naturresurser och om hur man driver företag, inte minst i jordbrukssektorn. Vi finns i Uppsala och är ca 80 anställda varav 7 professorer, 24 doktorander och 23 lärare. De flesta av våra lärare är också aktiva forskare.


Våra forskningsgrupper

Nyheter

2014-10-07 -  Oksana Martanus - gästprofessor från Moskva
De kommande månaderna gästas vi av Oksana Martanus, docent i finansiell ekonomi vid Moscow state university. Hon arbetar med beteendeinriktade studier av finansiella marknader.
2014-09-30 -  Två ekonomagronomstudenter deltog i hållbarhetsutbyte i USA
Madelene Casselbrant och Catharina Eke-Göransson fick under sommaren chansen att åka till USA inom programmet REACT. Vi ställde fem frågor vardera till dem båda: de vittnar om en stark känsla för lokala...
2014-09-26 -  HK Scans framtid oviss
Den företagskonstruktion som HK Scan representerar är speciell. Ägandet och styrandet delas mellan bondeföreningar och externa kapitalägare. Det gör det svårt att upprätthålla balansen mellan böndernas...
2014-09-15 -  Ledig tjänst: Chef för analysgruppen
Tjänsten som chef för analysgruppen vid institutionen för ekonomi är nu utlyst.
2014-09-15 -  Betalningsviljan för djurvälfärd varierar stort
Det finns i princip två vägar till bättre djurvälfärd. Antingen kan vi lagstifta eller också kan konsumenternas efterfrågan driva fram djurvälfärd. Det finns stora skillnader i betalningsvilja för djurvälfärd...

Våra publikationer

Klicka på linken nedan för att se våra samlade publikationer

Publikationer


Våra utbildningsprogram

Ekonomagronom

Ekonomi kandidat

Agricultural Economics and Management

Environmental Economics and Management

Vår utbildning är PRME-certifierad

PRME's logo med länk till PRME's hemsida


Vår Facebook-sida

Institutionen för ekonomi - SLU | 


Vår ResearchGate-sida


 
Sidan uppdaterad: 2014-09-18.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen