Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Person presentation

Anna Hedström Ringvall

Telephone:  090-7868461, 070-3463853

E-mail:  anna.ringvall@slu.se

Address: 
Inst för skoglig resurshushållning
Universitetsområdet
901 83 UMEÅ

Profile:  Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering

SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, has its main locations in Alnarp, Skara, Umeå and Uppsala.
Tel: +46 18-67 10 00 • Fax: +46 18-67 20 00  • VAT nr: SE202100281701 • webbredaktionen@slu.se