Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Person presentation

Jens Peter Skovsgaard

Telephone:  040-415128

E-mail:  jp.skovsgaard@slu.se

Address: 
Inst för sydsvensk skogsvetenskap
Box 49
Rörsjöv 1
230 53 ALNARP

SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, has its main locations in Alnarp, Skara, Umeå and Uppsala.
Tel: +46 18-67 10 00 • Fax: +46 18-67 20 00  • VAT nr: SE202100281701 • webbredaktionen@slu.se