Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Person presentation

Carin Wrange

Telephone:  070-2478422

E-mail:  carin.wrange@slu.se

Address: 
Enheten för hippologutbildning
Box 7046, 750 07 Uppsala
HVC, Ulls väg 27 F
756 57 UPPSALA

SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, has its main locations in Alnarp, Skara, Umeå and Uppsala.
Tel: +46 18-67 10 00 • Fax: +46 18-67 20 00  • VAT nr: SE202100281701 • webbredaktionen@slu.se