Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Person presentation

Urban Ericsson (leave of absence)

Senior Librarian, Scholary communication

Telephone:  018-672314

E-mail:  urban.ericsson@slu.se

Address: 
SLU-biblioteket
Box 7071
Almas Allé 12
750 07 Uppsala

Profile:  Teamledare för team publicering. Jobbar med frågor som rör vetenskaplig kommunikation. Drift- och utvecklingsfrågor kring plattformarna Epsilon och SLUpub, för att synliggöra SLU:s forskning, arbetar jag också med.

SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, has its main locations in Alnarp, Skara, Umeå and Uppsala.
Tel: +46 18-67 10 00 • Fax: +46 18-67 20 00  • VAT nr: SE202100281701 • webbredaktionen@slu.se