Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Department of Animal Nutrition and Management

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Publications from 2000

1. Articles in Swedish journals with referee system

Waldenstedt, L., Thebo, P. och Lundén, A., 2000. Uppfödning av slaktkyckling utan koccidiostatika. Svensk Veterinärtidning 52, 77-84.  

2. Articles in other Swedish journals, fact sheets and other publications with popular science

Andersson, A., Spörndly, E. och Glimskär, A., 2000. Näringsvärde i gräs på naturbeten. Fakta Jordbruk, SLU, Box 7077, Uppsala 3, 1-4.

Elwinger, K., 2000. Hel spannmål till värphöns. Fjäderfä 70-72.

Hedhammar, Å., Egenvall, A., Olsson, P., Sallander, M., Uddman, U. and Bonnet, B., 1999. Redovisning av projektresultat: Hund i Sverige. Svensk Veterinärtidning 51:7, 355-362.

Lindberg, J.E., 2000. Växtgenetik-möjligheter inom animalieområdet. Sveriges Utsädesförenings Tidskrift 110, 17-34.

Müller, C.E., 2000. Från bete till vinterfoderstat. Hästen 6, 35-37.

Müller, C.E., 2000. Hästens fodersmältning. Hästfynd 3, 28-29.

Müller, C.E., 2000. Hästens näringsbehov. Hästfynd 4, 12-14.

Müller, C.E., 2000. Fakta bakom myterna om hästutfodring - vanliga frågor och svar. Hästen 7, 38-41.

Müller, C.E., 2000. Att utfodra med ensilage. Hästen 8, 24-26.

Müller, C.E., 2000. Sommarbete!. Hästfynd 5, 2-3.

Müller, C.E., 2000. Kraftfodrets roll i hästens foderstat. Hästfynd 7, 22-24.

Müller, C.E., 2000. Hästens näringsbehov - mineraler och spårämnen. Hästfynd 8, 22-24.

Müller, C.E., 2000. Hästens behov av vitaminer. Hästfynd 9, 26-27.

Müller, C.E., 2000. Avvänjningstider. Hästfynd 10, 16-17.

Müller, C.E., 2000. Utfodringsrelaterade sjukdomar del 1. Hästfynd 11, 22-23.

Müller, C.E., 2000. Grovfodrets plats i hästens foderstat. Hästmagazinet 4, 46-49.

Müller, C.E., 2000. Hur gör man en bra foderstat ? Hästmagazinet 5, 20-23.

Müller, C.E., 2000. Ensilage till hästar - för- och nackdelar. Ridsport 7, 38-39.

Müller, C.E., 2000. Sommarbete. Travhästuppfödaren nr 3/2000 3, 6-7.

Müller, C.E., 2000. Hur räknar man ut en foderstat? WesternNytt 2, 14-16.

Sallander, M., 2000. Det här behöver jag äta, husse!. Jakt med hund Jägarens Guide 3, 96.

Sallander, M., 2000. Foder har ofta högre näringsinnehåll än minimibehoven. Jakthunden 1, 22-23.

Sallander, M., 2000. Rätt mat för hård jakt. Jakthunden 4, 26-30.

Sallander, M., 2000. Kan man lika gärna ge hunden maten rå som tillagad? Jakthunden 6, p 54.

Sallander, M., Corneliusson, M. and von Porat, A., 1999. Hundägarens Kokbok. ICA Bokförlag, Västerås. 112 pp.

Sallander, M., Corneliusson, M. and von Porat, A., 2000. Kattägarens Kokbok. ICA Bokförlag, Västerås. 112 pp.

Svennersten-Sjaunja, 2000. Delad ätplats kräver fri tillgång på foder. Husdjur 6-7, 54-55.

Svennersten-Sjaunja, K., 2000. Lika bra och i flera fall bättre än konventionell mjölkning. Husdjur 1, 20-21.

Svennersten-Sjaunja, K., 2000. Lugnare kor med foder vid mjölkning. Husdjur 3, 92-93.

Svennersten-Sjaunja, K., 2000. Intresse för djuretik. Husdjur 6-7, 12-13.

Thebo, P., Scnittzler, B., Waldensted, L. and Uggla, A., 2000. Koccidios hos fjäderfä- diagnostik, epidemiologi och kontroll. In Meddelanden från Parasitologen. Lundén, A. (Ed). Statens Veterinärmedicinska anstalt. pp 35.

Waldenstedt, L., 2000. Är vi redo att ta bort koccidiostatikan? Gemensam nordiskt fjäderfätidskrift 26-28.

 

3. Swedish reports including doctoral theses and contributions to Swedish conferences

Andresen, N.K., 2000. The foraging pig. Resource utilisation, interaction, performance and behaviour of pigs in cropping systems. Dissertation, Agraria 227. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 106 pp.

Berglund, I., Pettersson, G. and Svennersten-Sjaunja, K., 2000. Produktion och juverhälsa i ett automatiserat mjölkningssystem. In Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 33-36.

Bertilsson, J., 2000. Mjölkproduktion baserad på stor andel baljväxter - hur fungerar det? Jordbrukskonferensen. SLF rapport 47. SLU/Stiftelsen Lantbruksforskning. 2 pp.

Bertilsson, J., 2000. Klöver/gräs i vallen - Vad ger bäst mjölkproduktion och kväveeffektivitet? Konferensrapport Svensk Mjölks djurhälso- och utfodringskonferens i Växjö 000822-24. Svensk Mjölk, Hållsta. 2 pp.

Bertilsson, J., 2000. Mjölkproduktion baserad på baljväxtensilage. Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 51-54.

Ekelund, A., 2000. Får mjölkkorna rätt mängd mineralämnen? Konferensrapport Svensk Mjölks djurhälso- och utfodringskonferens i Växjö 000822-24. Svensk Mjölk, Hållsta. 3 pp.

Eriksson, T., 2000. Protozoer. Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 43-46.

Eriksson, T. and 2000, 2000. Rotfrukter och potatis - ett sätt att optimera proteinutnyttjandet i mjölkkornas foderstater? Konferensrapport Svensk Mjölks djurhälso- och utfodringskonferens i Växjö 000822-24. Svensk Mjölk, Hållsta. pp 44-46.

Hedqvist, H., 2000. Kondenserade tanniner i käringtand (Lotus corniculatus) och deras effekt på proteinnedbrytningen i våmmen. Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 47-50.

Holtenius, K., Burstedt, E. and Agenäs, S., 2000. Effekter av sintidsutfodringen på kons hälsa och prestationer under kommande laktation. Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 72-75.

Högberg, A., Melin, L., Mattsson, S., Lindberg, J.E. and Wallgren, P., 2000. Comparison between the ileo-caecal and rectal microflora in pigs. In Proceedings of the 8th Symposium on Digestive Physiology in Pigs, Uppsala 20-22 June, 2000. Lindberg, J.E. (Ed). SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. pp pp.

Johansson, B., 1999. Effect on milking and feeding routines on milk production, hormone release and behaviour in dairy cattle. Dissertation. Agraria 211. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 105 pp.

Jonsäll, A., Johansson, L., Lundström, K., Andersson, K.H., Nilsen, A.N. and Risvik, E., 2000. Rearing system less important than genotype for sensory quality of loin muscle. Sensory quality of pork. Influences of rearing systems, feed, genotype, and sex. Comprehensive Summaries of Uppsala Acta Universitatis Upsaliensis. Dissertations from the Faculty of Social Sciences 95. Uppsala University, Uppsala.

Lindström, T., 2000. Feeding behaviour in dairy cows. Motivational aspects. Dissertation, Agraria 250. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 34 pp.

Lindén, A., Andersson, K. and Oskarsson, A., 2000. Cadmium in organic and conventional pig production. Nationella livsmedelsforskardagarna i Uppsala 19-20 oktober 2000. Uppsala.

Magnusson, U., Neil, M. and Olovsson, M., 2000. Sexual Biology from Fish to Humans. CRU Report 12. Centre for Reproductive Biology in Uppsala, Uppsala, Sweden.

Müller, C.E., 2000. Konservering av vall till användare av små dagliga kvantiteter och aspekter på ensilage i hästutfodringen. In Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 55-62.

Neil, M., Högberg, A. and Lindberg, J.E., 2000. Utfodring av smågrisar runt avvänjningen. Jordbrukskonferensen 2000. SLF Rapport nr 47. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. pp 2.

Ngoan, L.D., 2000. Evaluation of shrimp by-products for pigs in Central Vietnam. Dissertation, Agraria 248. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 53 pp.

Olofsson, J., 2000. Feed availability and its effect on intake, production and behaviour in dairy cows. Dissertation, Agraria 221. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 109 pp.

Phuc, B.N.H., 2000. Tropical forages for growing pigs. Dissertation, Agraria 247. SLU, Dept. of Animal Nutrition & Management, P.O. Box 7024, Uppsala, Sweden. 50 pp.

Redbo, I. and Spörndly, E., 2000. Övervintring utomhus av SRB-kvigor - klimatets inverkan på beteendet. In Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 23-28.

Simonsson, A., 2000. Svinproduktionens miljöpåverkan. Jordbrukskonferensen 2000. SLF Rapport nr 47. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. 106 pp.

Spörndly, E., 2000. Betesdrift med låg eller hög mängd tillskottsfoder i ett automatiskt mjölkningssystem (AMS). In Kungsängendagarna 2000. Rapport 248. Spörndly, R. (Ed). SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. pp 37-42.

Tauson, R., 2000. Vad erbjuder de alternativa inhysningssystemen våra värphöns? Jordbrukskonferensen 1999 : forskning för det nya seklet : den 24-25 mars i Uppsala. SLU, Stiftelsen Lantbruksforskning. 10 pp.

 

4. Master degree project theses, seminar theses and other project reports

Arellano-Gallardo, J., 2000. The effect of potato feeding with respect to rumen protozoa and metabolism of potato starch. Examensarbete 135. SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 30 pp.

Arvidsson, A.-K., 2000. Miljö- och skötselfaktorer av betydelse för incidensen av kliniska mastiter i besättningar med hög avkastning och god juverhälsa. Environmental and management factors associated with the incidence of clinical mastitis in high yielding dairy herds with a low incidence of subclinical mastitis. Examensarbete 136. SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 72 pp.

Bönner, K.J., 2000. Effekt av olika proteinnivåer i foderstaten på tillväxt och slaktkroppens konfromation hos vinterlamm. Examensarbete 128. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 24 pp.

Carlsson, A., 2000. Djuretik och attityder till teknik i mjölkproduktionen - en enkätstudie. Examensarbete129. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 44 pp.

Dahlgren, M., 2000. Grisars ätbeteende vid olika gruppstorlek och fodertrågsutrymme. Feeding patterns of pigs housed at different group sizes and with different feed space allowances. Examensarbete 138. SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala.

Eriksson, Å., 2000. Automatisk mjölkning i kombination med bete. Seminarium 40. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 16 pp.

Fritiofsson, A., 2000. Export av livkalvar - orsaker och förslag till åtgärder mot ökad export. Examensarbete131. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala.

Gleerup, A., 2000. Ensilage och djurhälsa. Examensarbete 127. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 53 pp.

Hansson, A., 2000. Cikorian som vallfoder till idisslare. Chicory (Chicorium intybus L.) as a ruminant feed. Examensarbete 139. SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 44 pp.

Isberg, L., 2000. Effekter av att fodra fermenterat blötfoder till suggor vid tiden omkring deras grisning. Effects of feeding fermented liquid feed to periparturient sows. Examensarbete 140. SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala.

Jonasson, A., 2000. Betesdjur som parkarbetare? En studie av hur betesdjur används i skötseln av tätortsnära grönområden i svenska kommuner. Examensarbete132. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 58 pp.

Karlsson, P.R., 2000. Blötfoder till tillväxtgrisar. Liquid feed for weaner pigs. Examensarbete 134. SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 55 pp.

Larsson, M., 2000. Dietary energy sources in performance horses. Seminarium 41. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 19 pp.

Melin, M., 2000. Skyddade aminosyror i foder till idisslare. Seminarium 39. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 15 pp.

Nilsson, A., 2000. Grisens behov av vitamin E. Examensarbete 133. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 63 pp.

Rytthammar, Å., 2000. Utfodringsfrekvensens betydelse för fodrets smältbarhet och några plasmavariabler hos arbetande hästar. Examensarbete 130. SLU, inst. för Husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 24 pp.

Schwieler, A., 2000. Mätning av aceton i mjölk med elektronisk näsa. Measuring of acetone in milk by an electronic nose. Examensarbete 137. SLU, inst. för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. 46 pp.

 

5. Articles in foreign journals with referee system

Andresen, N., Björklund, J. and Rydberg,T, 2000. Emergy analysis of two pig production systems. In: Ecological Animal Husbandry in the Nordic Countries. Proc. NJF-seminar No 303 Horsens, Denmark 16-17 Sept 1999. DARCOF Report 2, 23-28.

Bassler, A., Ciszuk, P. and Sjelin, K., 2000. Management of laying hens in mobile houses - a review of experiences. In: Ecological Animal Husbandry in the Nordic Countries. Proc. NJF-seminar No 303 Horsens, Denmark 16-17 Sept 1999. DARCOF Report 2, 45-50.

Burel, C., Ciszuk, P., Brännäs, E., Wiklund, B.S., Kiessling, A. and Liljedahl,L E, 2000. Study on the individual feed choice in a group of hens using an automatic registration system. In: Ecological Animal Husbandry in the Nordic Countries. Proc.NJF-seminar No 303 Horsens, Denmark 16-17 Sept 1999. DARCOF Report 2, 51-58.

Das, S.M., Redbo, I. and Wiktorsson, H., 2000. Effect of age of calf on suckling behaviour and other behavioural activities of Zebu and crossbred calves during restricted suckling periods. Appl Anim Behav Sci 67, 47-57.

Dimander, S.O., Höglund, J., Spörndly, E. and Waller, P., 2000. The impact of internal parasites on the productivity of young cattle organically reared on semi-natural pastures in Sweden. Veterinary Parasitology 90, 271-284.

Gustafson, G.M., 2000. Partitioning of nutrient and trace elements in feed between milk, feces and urine by lactating dairy cows. Acta Agric Scand, Section A 50, 111-120.

Hedqvist, H., Mueller-Harvey, I., Reed, J.D., Krueger, C.G. and Murphy, M., 2000. Characterisation of tannins and in vitro protein digestibility of several Lotus corniculatus varieties. Animal Feed Science and Technology 87, 41-56.

Holtenius, K., Sternbauer, K. and Holtenius, P., 2000. The effect of plasma glucose level on the abomasal function in dairy cows. Journal of Animal Science 78, 1930-1935.

Håkansson, J., 2000. Ad libitum feeding of growing pigs with diets diluted with wheat straw meal. Acta Agric Scand, Sect A, Animal Sci 50, 83-92.

Högberg, A. and Rydhmer, L., 2000. A Genetic Study of Piglet Growth and Survival. Acta Agric Scand, Sect A, Animal Sci 50, 300-303.

Johansson, L., Lundström, K., Jonsäll, A. and Lundh, T., 1999. Effects of red clover silage and agening time on sensory characteristics and cooking losses of loin (M.Longissimus dorsi) from Hampshire crosses with and without the RN- allele. Food Quality and Preference 10, 299-303.

Kask, K., Gustafsson, H., Magnusson, U., Bertilsson, J., Gunnarsson, A. and Kindahl, H., 1999. Uterine Bacteriology, Histology, Resumption of Ovarian Activity and Granulocyte Function of the Postpartum Cow in Different Milking Frequencies. Acta vet Scand 40:4, 287-297.

Khang, D.N. and Wiktorsson, H., 2000. Effects of cassava leaf meal on the rumen environment of local yellow cattle fed urea-treated paddy straw. Asian-Aus J Anim Sci 13, 1002-1008.

Lindström, T. and Redbo, I., 2000. Effect of feeding duration and rumen fill on behaviour in dairy cows. Applied Animal Behaviour Science 70, 83-97.

Lindström, T., Redbo, I. and Ulvnäs-Moberg, K., 2000. Plasma oxytocin and cortisol concentrations in dairy cows in relation to feeding duration and rumen fill. Physiology and Behaviour (In press)

Mui, N.T., Ledin, I. and Binh, D.V., 2000. Effect of chopping and level of inclusion of whole sugar cane in the diet on intake and growth of goats. Livestock Production Science 66, 25-34.

Murphy, M., Åkerlind, M. and Holtenius, K., 2000. Rumen fermentation in lactating cows selected for milk fat content fed two forage to concentrate ratios with hay or silage. Journal of Dairy Science 83:4, 756-764.

Ngoan, L.D., An, L V., Ogle, B. and Lindberg, J.E., 2000. Ensiling techniques for shrimp by-products and their nutritive value for pigs. Asian-Australasian Journal of Animal Science 13, 1278-1284.

Ngoan, L.D. and Lindberg, J.E., 2000. Ileal and total tract digestibilty in growing pigs fed cassava root meal and rice bran diets with inclusion of fishmeal and fresh or ensiled shrimp by-products. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (In press)

Ngoan, L.D., Lindberg, J.E., Ogle, B. and Thomke, S., 2000. Anatomical proportions and chemical and amino acid composition of common shrimp species in central Vietnam. Asian-Australasian Journal of Animal Science 13, 1439-1445.

Ngoan, L.D., Ogle, B. and Lindberg, J.E., 2000. Effects of replacing fishmeal with ensiled shrimp by-product on the performance and carcass characteristics of growing pigs. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (In press)

Palmgren-Karlsson, C., Lindberg, J.E. and Rundgren, M., 2000. Associative effects on total tract digestibility in horses fed different ratios of grass hay and whole oats. Livestock Production Science 65, 143-153.

Phuc, B.H.N. and Lindberg, J.E., 2000. Ileal and total tract digestibility in growing pigs given cassava root meal diets with inclusion of cassava leaves, leucaena leaves and groundnut foliage. Animal Science 71, 301-308.

Phuc, B.H.N., Ogle, B., Lindberg, J. and E, 2000. Effects of replacing soybean protein with cassava leaf protein in cassava root meal based diets for growing pigs on digestibility and N retention. Animal Feed Science and Technology 83, 223-235.

Rafai, P., Pettersson, H., Bata, A., Papp, Z., Glavits, R., Tuboly, S., Vanyi, A. and Soos, P., 2000. Effect of dietary T-2 fusariotoxin concentrations on the health and production of white Pekin duck broilers. Poult Sci 79, 1548-1556.

Reverter, M., Lundh, T., Gonda, H.L. and Lindberg, J.E., 2000. Portal net appearance of amino acids in growing pigs fed a barley-based diet with inclusion of three different forage meals. British Journal of Nutrition 84, 483-494.

Spörndly, E., Olsson, I. and Burstedt, E., 2000. Grazing by steers at different sward surface heights on extensive pastures:A study of weight gain and fat deposition. Acta Agric Scand, Sect A, Animal Sci 50, 184-192.

Thu, N.V. and Udén, P., 2000. Effect of work and urea-molasses cake supplementation on liwe weight and milk yield of Murrah buffalo cows. Asian-Australasian J Anim Sci 13, 1329-1336.

Waldenstedt, L., Elwinger, K., Lundén, A., Thebo, P. and Uggla, A., 2000. Broiler performance in response to a low protein or a vitamin supplemented diet during experimental coccidial infection. Archiv für Geflügelkunde 64, 34-39.

Waldenstedt, L., Lundén, A., Elwinger, K., Thebo, P., Bedford, M.R. and Uggla, A., 2000. Intestinal digesta viscosity decreases during coccidial infection in broilers. British Poultry Science 41, 459-464.

Widestrand, J., Lundh, T., Pettersson, H. and Lindberg, J.E., 1999. Cytotoxicity of four trichothecenes evaluated by three colorimetric bioassays. Mycopathologia 147, 149-155.

 

6. Articles in other foreign journals and conference publications

Dewhurst, R.J., Davies, D.W.R., Fisher, W.J., Bertilsson, J. and and Wilkins, R.J., 2000. . Intake and milk production responses to legume silages offered to Holstein-Friesian cows. British Society of Animal Science Winter Meeting. 2 pp.

Elwinger, K. and Wahlström, A., 2000. Effects of oats, oat husks and dehulled oats on performance of laying hens in an aviary system. Paper no. P6.06 in CD-rom version. Proc XXI World Poultry Conference, Montreal, 20-24 August 2000

Eriksen, G.S., Pennington, J. and Schlatter, J., 2000. JECFA. Zearalenone. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, 53rd Report. Safety evaluation of certain food additives and contaminants. WHO Food Additives series (Geneva) 44, 393-482.

Eriksson, T., 2000. Fodder beets and potatoes as a replacement for grain in dairy cow diets. In Proceedings from Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF)Seminar 303 "Ecological Husbandry in the Nordic countries". Hermansen, J., Lund, V. and Thuen, E. (Ed). Horsens, Denmark. pp 179-183.

Gustafson, G.M., 2000. Barley as catchcrop of nitrogen after grazing sows. In Proceedings from Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF)Seminar 303 "Ecological Husbandry in the Nordic countries". Hermansen, J., Lund, V. and Thuen, E. (Ed). Horsens, Denmark.

Inborr, J. and Waldenstedt, L., 2000. Effect of astaxanthin-rich algal meal (H. pluvialis) on growth performance, caecal campylobacter and clostridium counts and tissue astaxanthin concentration of broiler chickens. Proceedings Australian Poultry Symposium 12, 174-177.

Jonsson, N., Pettersson, H. and Schnürer, J., 2000. Study of the Relationship between Storage Conditions and the Growth of Moulds and Production of Ochratoxin A in Grain - preliminary results. Proc AgEng Warwick 2000 1-8.

Neil, M., 1999. Effects of sow parity on piglet survival and growth. In Manipulating Pig Production VII. Cranwell, P.D. (Ed). Australasian Pig Science Association, Werribee, Victoria, Australia. pp 108-108.

Neil, M. and Johansson, C., 1999. Water addition to piglet feed: Effects on post-weaning growth and health. In Manipulating pig production VII. Cranwell, P.D. (Ed). Australasian Pig Science Association, Werribee, Victoria, Australia. pp 128-128.

Pettersson, H., 2000. Fusarium toxin analysis. Mycotoxins and Dioxins and the Environment, 5th Polish Mycotoxin conference, Bydgoszcz, 25-27 September 2000 105-108.

Pettersson, H., 2000. Fusarium toxin analysis and new screening methods for trichothecenes in cereals. Proc IRTAC Conference Sanitary quality of cereals, Paris 14-15 Dec 2000 1-6.

Svennersten-Sjaunja, K., , B.I. and & Pettersson, G., 2000. The milking process in an automatic milking system, evaluation of milk yield, teat condition and udder health. Robotic Milking, Proceedings of the international symposium held 17-19 August. Lelystadt, The Netherlands.

Tauson, R., 2000. Furnished cages - pros and cons. Proc. Poultry Information Exchange, 9-11 April 2000. Surfers Paradise, Australia. PIX, C/- Department of Primary Industries Qeensland, PO Box 264, CABOOLTURE QLD 4510,. Australia 141-156.

Tauson, R., 2000. Furnished cages and aviaries: Production and health. Paper xxx in CD-rom version. Proc XXI World´s Poultry Congress Montreal, 20-24 August 2000

Tuori, M., Syrjälä-Qvist, L., Bertilsson, J. and Wilkins, R., 2000. . Milk production based on leguminous silage: Red clover and fodder Galega in Finland. EGF, European Grassland Federation.

Udén, P., 1999. Ruminal metabolism of buffer soluble proteins, peptides and amino acids in vitro. In Modelling nutrient utilisation in farm animals. McNamara, J.P., France, J. and Beever, D.E. (Ed). CABI Publishing, Wallinford, Oxon, UK. pp 63-72.

Waldenstedt, L., 2000. Rearing broilers without coccidiostats. Paper no. W2.07 in CD-rom version. Proc XXI World Poultry Conference, Montreal, 20-24 August 2000

Wall, H. and Tauson, R., 2000. Exterior egg quality and use of nests in furnished cages. Paper no. P15.24 in CD-rom version. Proc XXI World Poultry Conference, Montreal, 20-24 August 2000

Wiktorsson, H., Svennersten-Sjaunja, K. and Salomonsson, M., 2000. Short or irregular milking intervals in dairy cows - effects on milk quality, milk composition and cow performance. Robotic Milking, Proceedings of the international symposium held 17-19 August. Lelystadt, The Netherlands.

Österman, S. and Bertilsson, J., 2000. . Milking 3 times per day in combination with 18 months calving interval - How does it effect milk production, milk composition and milk quality? 51st Annual meeting of EAAP. The Hague, Netherlands. 3 pp.

 

 
Page updated: 2010-05-31. Page editor: marie.liljeholm@slu.se

SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, has its main locations in Alnarp, Skara, Umeå and Uppsala.
Tel: +46 18-67 10 00 • Fax: +46 18-67 20 00  • VAT nr: SE202100281701  • About the website
Web content: page editor or webbredaktionen@slu.se • Technical problems: it-stod@slu.se