New professors' lectures - webcast

Last changed: 16 March 2017 - slu.se

Here you will be able to follow the webcasts of the new professors' lectures on Thursday 30 March, 2017 from 9 am. Click the film picture (coming shortly) after the programme to follow the webcast.

Programme for the lectures

09.00 Ledtrådar till rätt diagnos. Inger Lilliehök, professor i veterinärmedicinsk klinisk kemi

09.30 Ruminant medicine in perspective. Jean Francois Valarcher, professor i idisslarmedicin

10.00 Kaffe/te

10.30 Vad blir det för mat och vilka ska äta den? Torbjörn Lundh, professor i husdjurens utfodring och skötsel

11.00 Ett glas mjölk – så enkelt och så komplicerat! Sigrid Agenäs, professor i idisslarnas skötsel

11.30 Allt kiöt är hö! Anders H. Karlsson, professor i köttvetenskap

12.00 Lunchuppehåll

13.30 Why we need a landscape science. Thomas Oles, professor i landskapsarkitektur

14.00 Challenges in fisheries management with focus on Baltic Sea cod. Michele Casini, professor i marin ekologi

14.30 Kaffe/te

15.00 Soil structure – the functional architecture of soil. Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning

15.30 En nål i en höstack – hur modern genetik kan hjälpa oss till bättre grödor. Pär Ingvarsson, professor i växtgenomik och växtförädling

Read more about:

Contact
Page editor: nora.adelskold@slu.se