1
sep
Hörsalen, Loftet, Uppsala

Responses of tree-associated species to forest management

disputationer |
Fakta
Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14416/
Respondent: MSc Åsa Ranlund
Opponent: Professor Susan p Harrison, Department of Environmental Science and Policy, University oc California-Davis, USA
Tid: 2017-09-01 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Hörsalen, Loftet

Kontaktinformation