Projektansökan

Senast ändrad: 15 februari 2017
magnolia.JPG

Hur går ansökan till?

  • Utförlig vägledning i PDF-format
  • Inmatning sker alltid elektroniskt, klicka här.
  • Spara den ifyllda ansökan genom att klicka på Spara-knappen längst ner i ansökningsformuläret.
  • Dessutom skickas samma ansökan, utskriven och undertecknad med blå skrift i pappersformat till SLU, Parterskap Alnarps kansli, Box 53, 230 53 Alnarp tillsammans med ev. övriga handlingar (bilagor) där handlingarna diarieförs.
  • Vid nästa möte med ämnesgruppen kommer ansökan att behandlas. För 2017 är sista ansökningsdagar 15 feb och 15 okt.

Kontaktinformation

Lisa Germundsson, Koordinator Partnerskap Alnarp
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, Enheten för samverkan och utveckling

lisa.germundsson@slu.se, 040-41 52 53, 0722-174761

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se