Sveriges lantbruksuniversitet

Välkommen till BioCentrum

BioCentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala för samman forskare och studenter från tre institutioner vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap.

De ingående institutionerna är akademikonferensmolekylära vetenskaper, skoglig mykologi och växtpatologi samt växtbiologi.

Tillsammans kan vi erbjuda en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö av högsta internationella klass.

Gemensamt förfogar vi över forskningsfaciliteter och utrustning som möjliggör avancerade forskningsprojekt där växter, djur och mikroorganismer av intresse för jord- och skogsbruk står i centrum.