Stöd forskningen om hund och katt

Senast ändrad: 23 februari 2017
sallskapsdjurensForskningsfondNovaDog.jpg

Sällskapsdjurens forskningsfond är en insamlingsstiftelse vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som beskyddas av Kronprinsessan Victoria. Fonden ger privatpersoner, företag och föreningar möjlighet att lämna bidrag till forskning om sjukdomar som drabbar hund och katt.

Fonden har sedan 2008 årligen delat ut medel till forskning om bland annat diabetes hos katt, livmoderinflammation hos tik, vingelsjuka hos katt och plötslig hjärtdöd hos hund. För att ytterligare utveckla djursjukvården och förbättra möjligheterna att förebygga och diagnostisera sjukdomar i ett tidigt skede, samt bota fler hundar och katter i Sverige, behövs mer forskning. Genom Sällskapsdjurens forskningsfond kan djurintresserade stödja forskningen på egen hand.

Visa att du stödjer forskningen

Ett klistermärke (9 cm i diameter) har tagits fram till försäljning för valfritt belopp men till minst 100 kronor. Pengarna går oavkortad till forskningen vid SLU. Märket kan lämpligen sättas på bilen eller andra synliga platser. Det finns i både hund- och kattversion.

Plusgironummer 22 393-3Om ni vill köpa märket sätt in pengar på postgironummer 22393-3 och uppge om ni vill ha hund- eller kattmärke samt ert namn och adress. Märket skickas per post till er. Naturligtvis tar vi gärna emot större belopp också till samma postgiro. 

Tack vare ett samarbete med nedanstående företag kan Insamlingsstiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfonds hund- och kattklistermärken köpas hos:

Märk dina produkter

För företag finns dessutom möjlighet att märka hund- och kattprodukter med symbolen för att visa att företaget stödjer sällskapsdjursforskning.

Informationsbroschyr

Ladda hem vår informationsbroschyr om Sällskapsdjurens forskningsfond.

Utlysning av medel från Sällskapsdjurens forskningsfond

Stiftelsens tilldelningskommitté har beslutat att utlysa högst tre olika stipendier för detta år på 50 000 kronor vardera.

Ett stipendium på 50 000 kronor kan sökas för forskning enligt stiftelsens ändamål av forskare vid SLU till hund och katt (Sällskapsdjurens forskningsfond, SFF).
Två stipendier på 50 000 kronor vardera kan sökas för forskning enligt stiftelsens ändamål av forskare vid SLU till katt (Svenska Forskningsfonden för katt, SFK)

Utlysningen i sin helhet

Ansökningsblankett


Kontaktinformation

Christine Jakobsson, samverkanskoordinator
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Telefon: 018-67 16 82
E-post: christine.jakobsson@slu.se

Karin Östensson, universitetslektor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
karin.ostensson@slu.se, 018-67 22 49

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se