Stöd forskningen om hund och katt

Senast ändrad: 17 augusti 2017
sallskapsdjurensForskningsfondNovaDog.jpg

Sällskapsdjurens forskningsfond är en insamlingsstiftelse vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som beskyddas av Kronprinsessan Victoria. Fonden ger privatpersoner, företag och föreningar möjlighet att lämna bidrag till forskning om sjukdomar som drabbar hund och katt.

Fonden har sedan 2008 årligen delat ut medel till forskning om bland annat diabetes hos katt, livmoderinflammation hos tik, vingelsjuka hos katt och plötslig hjärtdöd hos hund.

Plusgironummer 22 393-3 
Swish: 123 562 53 63

För att ytterligare utveckla djursjukvården och förbättra möjligheterna att förebygga och diagnostisera sjukdomar i ett tidigt skede, samt bota fler hundar och katter i Sverige, behövs mer forskning. Genom Sällskapsdjurens forskningsfond kan djurintresserade stödja forskningen på egen hand.

Ge ditt bidrag till insamlingsstiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond, det kan betyda mycket för våra husdjur!

Plusgiro: 22 393-3
Swish: 
123 562 53 63

Informationsbroschyr

Ladda hem vår informationsbroschyr om Sällskapsdjurens forskningsfond.

Utlysning av medel från Ingeborg Ögrens fond

Ingeborg Ögrens fond inrättades i december 2016 efter en donation. Årliga utlysningar samordnade med Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond vid SLU kommer att ske under de närmaste 10 åren. Stiftelsens ändamål är att dela ut medel till forskare på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap för forskning på sjukdomar som drabbar hundar. Hundar har under ett långt liv betytt mycket för Ingeborg och hon vill genom denna gåva bidra till att förbättra hälsan hos hundar i framtiden.

  • Härmed utlyses ett stipendium på 200 000 kr till sjukdomar på hund för ett eller flera projekt.

Utlysningen i sin helhet

Ansökningsblankett

Utlysning av medel från Sällskapsdjurens forskningsfond

Då Stiftelsen har glädjen att meddela att vi har fått en donation under 2015 på 650 000 kronor från Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för katt har Stiftelsens tilldelningskommitté beslutat att utlysa:

  • Ett stipendium på 50 000 kronor kan sökas för forskning enligt stiftelsens ändamål av forskare vid SLU till hund och katt från Sällskapsdjurens forskningsfond, SFF. Medel ska i första hand beviljas doktorand eller disputerad forskare inom fem år efter doktorsexamen.
  • Ett stipendium på 325 000 kr kan sökas för en tre års period antingen till ett projekt eller till flera projektmed lägre belopp till Svenska forskningsfonden för katt. Årlig underhandsrapportering kommer att krävas.

Utlysningen i sin helhet

Ansökningsblankett


Kontaktinformation

Christine Jakobsson, samverkanskoordinator
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Telefon: 018-67 16 82
E-post: christine.jakobsson@slu.se

Karin Östensson, universitetslektor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
karin.ostensson@slu.se, 018-67 22 49

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se